Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019
greek english french

Ναούρου

Η χώρα μας εκπροσωπείται διπλωματικώς στο Ναούρου, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία στην Αυστραλία.

Πολιτικές Σχέσεις

Ελλάδα και Ναούρου συνήψαν διπλωματικές σχέσεις τον Οκτώβριο του 1984. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Ναούρου, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες του Ναούρου που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...