Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Νέα Ζηλανδία

Η χώρα μας εκπροσωπείται διπλωματικώς στη Νέα Ζηλανδία, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία Καμπέρρας. Επιπλέον, υπάρχει Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας στην πόλη Ώκλαντ της Νέας Ζηλανδίας.

Ελληνική Πρεσβεία λειτούργησε στο Ουέλλινγκτoν από το 1999 έως το 2015 με παράλληλες διαπιστεύσεις σε έξι νησιωτικά κρατίδια του Ειρηνικού: Σαμόα, Τόνγκα, Φίτζι, Βανουάτου, Κιριμπάτι, Ναουρού. Το 1991, η  Νέα Ζηλανδία, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της διπλωματικής της παρουσίας στην Ευρώπη,  ανέστειλε τη λειτουργία της Πρεσβείας της στην Αθήνα και έκτοτε εκπροσωπείται στη χώρα μας, με παράλληλη διαπίστευση, από την Πρεσβεία της στη Ρώμη, διατηρώντας, παράλληλα, Άμισθο Γενικό Προξενείο στην Αθήνα.

Πολιτικές Σχέσεις

Ελλάδα και Νέα Ζηλανδία συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρούς δεσμούς φιλίας. Κομβικό σημείο και θεμέλιο των ιστορικών και παραδοσιακά στενών σχέσεων των δύο λαών αποτελεί η Μάχη της Κρήτης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.


Σε επίπεδο πολιτικής συνεργασίας, οι δύο χώρες  συνεργάζονται στην αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων, καθώς και σε τρέχοντα ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος. Ειδικότερη συνεργασία υφίσταται σε θέματα αμοιβαίας υποστήριξης υποψηφιοτήτων σε διεθνείς οργανισμούς.


Οι περίπου 5000 ομογενείς (πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς) διαπρέπουν στο εμπόριο, τα γράμματα και τις επιστήμες και έχουν καταστεί αναπόσπαστο τμήμα της νεοζηλανδικής κοινωνίας.

Μορφωτικές, Πολιτιστικές Σχέσεις και Απόδημος Ελληνισμός

Ως προς τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές οι δύο πλευρές, οι οποίες διέπονται από την Συμφωνία Μορφωτικής /Πολιτιστικής Συνεργασίας του 2011, έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτιστικής συνεργασίας, σε όλους τους τομείς του συγχρόνου πολιτισμού (λογοτεχνία, οπτικές και εικαστικές τέχνες, μουσική, κινηματογράφος) και ενίσχυση των επαφών και των πρωτοβουλιών μεταξύ ιδρυμάτων και άλλων πολιτιστικών οργανώσεων των δύο χωρών.

Αξιοσημείωτο είναι το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας όπως επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι σε πέντε πανεπιστήμια της Νέας Ζηλανδίας υφίστανται ισάριθμες Έδρες Κλασικών Ελληνικών Σπουδών, τρεις εκ των οποίων λειτουργούν πλέον της εκατονταετίας.

Επιπρόσθετα, σημαντικό είναι το έργο που επιτελεί η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Ν. Ζηλανδίας.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Νέα Ζηλανδία, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες της Νέας Ζηλανδίας που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Νέα Ζηλανδία - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Καμπέρρα

Άμισθο Προξενείο Auckland

Δ/νση:
Τηλ.:
Fax:
E-mail:

Επίτιμος Πρόξενος:

Άμισθο Προξενείο Wellington

Διεύθυνση: 3-5 Hania Street, Mount Victoria, Wellington 6011, PO BOX 25092 Featherston Street Wellington 6146, New Zealand
Τηλέφωνο: +64278575315
E-mail:

Επίτιμος Πρόξενος: Γεώργιος Νεονάκης