Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Ομάν

Η χώρα μας έχει συνάψει διπλωματικές σχέσεις με το Ομάν από τον Μάρτιο του 1974, ενώ η διαπίστευση Πρέσβεων των δύο χωρών έγινε το 1980. Η Πρεσβεία μας στη Σαουδική Αραβία (Ριάντ) με παράλληλη διαπίστευση εκπροσωπεί την χώρα μας στο Ομάν. Το Ομάν εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Πρεσβεία του με έδρα τη Ρώμη.

Πολιτικές Σχέσεις

Οι διμερείς μας σχέσεις με το Ομάν εμφανίζονται καλές, κυρίως στον πολιτικό τομέα, καθώς υπάρχει κοινή προσέγγιση σε πολλά διεθνή ζητήματα και συνεργασία στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών.

Μορφωτικές, Πολιτιστικές Σχέσεις και Απόδημος Ελληνισμός

Στο Ομάν δεν υπάρχει ελληνική κοινότητα, ενώ περί τους 20 Έλληνες έχουν δηλώσει ότι κατοικούν μόνιμα στη χώρα.

Στη χώρα λειτουργεί άμισθο Προξενείο της Ελλάδας.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Ομάν, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες του Ομάν που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Ομάν - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ, Σαουδική Αραβία

Άμισθο Γενικό Προξενείο Μασκάτ (Μuscat)

Δ/νση: OTE Building No 293/1 (Cadillac & Hyundai Showroom), Al Rumaylah Street, Wattayah, Muskat, Sultanate of Oman
Τηλ.: (00968) 2230 7025
Fax: (00968) 2230 7237
E mail: 
Website: www.greeceinoman.com

Επίτιμος Πρόξενος: Ηλίας Νικολακόπουλος
Επίτιμος Γενικός Πρόξενος: Saad Suhail Al Mukhaini Bahwan