Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Σχέσεις Ελλάδος – Παλαιστίνης

Σχέσεις Ελλάδος – Παλαιστίνης

Οι σχέσεις Ελλάδος-Παλαιστίνης ανέκαθεν ήσαν και παραμένουν άριστες, γεγονός το οποίο οφείλεται, κυρίως, στις διαχρονικά συνεπείς θέσεις της χώρας μας στο Παλαιστινιακό Ζήτημα: υποστηρίζουμε σταθερά τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, βιώσιμου, και δημοκρατικού Παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ εντός διεθνώς αναγνωριζομένων συνόρων με βάση την προ του 1967 γραμμή και με πρωτεύουσα τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα. Είμαστε υπέρ της εξεύρεσης μιας συνολικής λύσης στη βάση των δύο κρατών διότι πιστεύουμε ότι πρόκειται για τη μόνη επιλογή, η οποία μπορεί να απαντήσει ικανοποιητικά στο διαχρονικό αίτημα του Ισραήλ για ασφάλεια και των Παλαιστινίων για κράτος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα έχει συμμετάσχει ενεργά και συνεισφέρει ποικιλοτρόπως στην οικοδόμηση των δομών του μελλοντικού Παλαιστινιακού Κράτους, οικοδόμηση που αποτελεί προτεραιότητα για την διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα την ΕΕ. Περαιτέρω, ως έμπρακτη απόδειξη της πάγιας πολιτικής μας στο Παλαιστινιακό, η χώρα μας υπερψήφισε την απόφαση για την ένταξη της Παλαιστίνης στην UNESCO, τον Νοέμβριο του 2011  όσο και  την αναβάθμιση του καθεστώτος της Παλαιστίνης σε κράτος μη μέλος στη ΓΣ/ΗΕ, έναν χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 2012. Προς αντιμετώπιση του ανθρωπιστικού σκέλους της κρίσης στη Γάζα, απέστειλε ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 500.000 ευρώ, μέσω της UNRWA (UnitedNationsReliefand Works AgencyforPalestineRefugeesintheneareast), για την κάλυψη επισιτιστικών αναγκών και επισκευαστικές εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης. Στη Διεθνή Διάσκεψη Δωρητών στο Κάιρο, η Ελλάδα ανακοίνωσε βοήθεια ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την ανοικοδόμηση της Γάζας. 

Στις 14.7.2016 πραγματοποιήθηκαν Πολιτικές Διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδα και Παλαιστίνης σε επίπεδο Πολιτικών Διευθυντών των Υπουργείων Εξωτερικών.

Στην Αθήνα λειτουργεί Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Παλαιστίνης και, από το 2010, ο εκάστοτε Παλαιστίνιος Πρέσβυς επιδίδει τα διαπιστευτήριά του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και όχι στον Υπουργό Εξωτερικών, συμβολικό δείγμα του εξαιρετικού επιπέδου των διμερών μας σχέσεων με την Παλαιστίνη. Αρμόδιο για τις σχέσεις της Ελλάδος με την Παλαιστίνη είναι το Γενικό Προξενείο Ιεροσολύμων.

Στην πνευματική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων υπάγονται και τα Παλαιστινιακά Εδάφη, με σημαντικό αριθμό Ορθοδόξων Χριστιανών (πρόκειται για την μεγαλύτερη Χριστιανική Κοινότητα της Παλαιστίνης). Οι Παλαιστίνιοι Ελληνορθόδοξοι καθώς και ο μεγάλος αριθμός αποφοίτων υποτρόφων των ελληνικών ΑΕΙ  αποτελούν ισχυρή γέφυρα φιλίας μεταξύ του ελληνικού και του παλαιστινιακού λαού.

Ειρηνευτική Διαδικασία


Η Ελλάδα διατηρεί από την αρχαιότητα στενούς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με όλους τους λαούς της Μέσης Ανατολής.  Η περιοχή αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης γειτονίας της Ελλάδας και εκ των πραγμάτων, αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Το Παλαιστινιακό ζήτημα ευρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών για την εμπέδωση της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας και ανάπτυξης της περιοχής. Η Ελλάδα συμβάλλει τόσο στο διμερές όσο και στο περιφερειακό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της ΕΕ στην επίλυσή του, στην βάση της λύσης των δύο κρατών, την οποία αποδέχονται τα δύο μέρη και προωθεί η διεθνής κοινότητα.

Η χώρα μας παγίως τάσσεται υπέρ του αναφαίρετου δικαιώματος των Παλαιστινίων σε μια εθνική εστία εντός διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων ενώ παράλληλα, υποστηρίζει  το  αναφαίρετο δικαίωμα του Ισραήλ να συνυπάρχει με ασφάλεια με τους γείτονές του. Ως εκ τούτου, η χώρα μας τάσσεται υπέρ μίας συνολικής λύσης στη βάση των δύο κρατών, ως η μόνη η οποία απαντά ικανοποιητικά στο διαχρονικό αίτημα του Ισραήλ για ασφάλεια και των Παλαιστινίων για κράτος.

Συνεπής ως προς την ανωτέρω θέση, η Ελλάδα ψήφισε υπέρ της ένταξης της Παλαιστίνης στην UNESCO, τον Νοέμβριο του 2011 και έναν χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 2012, υπερψήφισε την αναβάθμιση του καθεστώτος της Παλαιστίνης σε κράτος παρατηρητή μη μέλους της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ειδικότερα, ως προς την υπερψήφιση του παλαιστινιακού αιτήματος στη ΓΣ/ΗΕ, το σκεπτικό της ελληνικής απόφασης συνίστατο ακριβώς, στο ότι αυτή κατοχυρώνει την λύση των δύο κρατών.

Περαιτέρω, η χώρα μας, αξιοποιώντας τις άριστες σχέσεις της τόσο με την παλαιστινιακή όσο και με την ισραηλινή πλευρά, τονίζει  σε κάθε δυνατή ευκαιρία, την επιτακτική ανάγκη για την επιστροφή σε ουσιαστικές συνομιλίες με στόχο την αποτροπή μονομερών ενεργειών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία για την επίλυση όλων των θεμάτων που άπτονται του τελικού καθεστώτος.

H Ελλάδα υποστηρίζει ενεργά όλες τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες επίλυσης του ζητήματος. Αποτελεί σταθερή πεποίθησή μας ότι βιώσιμη λύση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ως εκ τούτου, όλες οι προσπάθειές μας θα συνεχίσουν να στοχεύουν στην ενίσχυση των προοπτικών της επανάληψης ειρηνευτικών συνομιλιών.