Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Παπούα-Νέα Γουϊνέα

Η χώρα μας εκπροσωπείται διπλωματικώς στην Παπούα-Νέα Γουϊνέα, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία στην Καμπέρρα. Επίσης, η Πρεσβεία της Παπούα-Νέας Γουϊνέας στις Βρυξέλλες είναι παράλληλα διαπιστευμένη στην Ελλάδα.

Πολιτικές Σχέσεις

Ελλάδα και Παπούα-Νέα Γουϊνέα συνήψαν διπλωματικές σχέσεις το 1977. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, είναι ικανοποιητική.

Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) στην ελληνική Πρεσβεία Καμπέρας και στο Προξενείο Σύδνεϋ, στην Αυστραλία, είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την παρακολούθηση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Παπούα-Νέας Γουϊνέας και εργάζονται για την προώθηση της αναπτυξιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Παπούα-Νέα Γουϊνέα , δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες της Παπούα-Νέα Γουϊνέας  που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Παπούα Νέα Γουινέα - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Καμπέρρα, Αυστραλία

Άμισθο Προξενείο Port Moresby

Δ/νση : P.O. Box 6207, Boroko-Ν.C.D., Port Moresby, Papua New Guinea
Τηλ. : (00675) 3253077, 3232333
Fax : (0011679) 253441, 477922

Επίτιμος Πρόξενος : Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου