Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Πράσινο Ακρωτήριο

Η χώρα μας εκπροσωπείται διπλωματικώς στο Πράσινο Ακρωτήριο, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία Λισσαβώνας (Πορτογαλία).

Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Πράσινο Ακρωτήριο, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες του Πράσινου Ακρωτηρίου που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...