Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Σαμόα

Η χώρα μας εκπροσωπείται διπλωματικώς στη Σαμόα, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία Καμπέρρας.

Πολιτικές Σχέσεις

Ελλάδα και Σαμόα συνήψαν διπλωματικές σχέσεις το 1984. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, είναι ικανοποιητική.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Σαμόα, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες της Σαμόας που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...