Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Σιέρα Λεόνε

Η χώρα μας εκπροσωπείται στην Σ. Λεόνε, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την Πρεσβεία μας στην Νιγηρία, ενώ η Πρεσβεία της χώρας αυτής στο Λονδίνο είναι παράλληλα διαπιστευμένη στην Ελλάδα. Στην πρωτεύουσα Freetown λειτουργεί άμισθο Προξενείο της Ελλάδος.

Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.

Στο πλαίσιο των σχέσεων της με την Ε.Ε. διεξάγεται πολιτικός διάλογος και παρέχεται μεγάλη αναπτυξιακή βοήθεια για την αποκατάσταση των υποδομών και την ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Σιέρρα Λεόνε, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες της Σιέρρας Λεόνε που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Σιέρα Λεόνε - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Aρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αμπούτζα, Νιγηρία

Άμισθο Προξενείο Freetown

Tαχ. Δ/νση:
Τηλέφωνο:
E-mail: