Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Τσάντ

Η χώρα μας εκπροσωπείται διπλωματικώς στο Τσαντ, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία Κινσάσας  (Λ.Δ. Κονγκό).

Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.

Υπάρχει επίτιμο ελληνικό προξενείο στην Ντζαμένα.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Τσάντ, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες του Τσάντ που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Τσαντ - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κινσάσα, Λ.Δ. Κονγκό

Άμισθο Προξενείο Ντζαμένα (N΄ Djamena)

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail: