Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Ζάμπια

Η Ελλάδα εκπροσωπείται από την Πρεσβεία μας στο Χαράρε, ενώ η Ζάμπια από την Πρεσβεία της στο Λονδίνο. Στη Λουσάκα λειτουργεί Άμισθο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας.

Πολιτικές Σχέσεις

Οι πολιτικές σχέσεις Ελλάδος και Ζάμπιας δύνανται να χαρακτηρισθούν καλές, μολονότι οι πολιτικές επαφές μεταξύ των δύο χωρών δεν είναι ιδιαίτερα πυκνές, λόγω και της διατηρήσεως της θεωρήσεως εισόδου στην χώρα για τους Έλληνες πολίτες. Η Ελλάδα έχει προσφέρει αξιοσημείωτη ανθρωπιστική βοήθεια στη Ζάμπια, κυρίως μέσω των «Γιατρών χωρίς σύνορα», ενώ έχει χρηματοδοτήσει και την ανέγερση δημοτικού σχολείου στη Λουσάκα.

Τα μέλη της ελληνικής παροικίας της Ζάμπιας ανέρχονται σε 400 άτομα περίπου και έχουν συμβολή στην εγχώρια οικονομία, ενώ αντίστοιχη είναι και η ελληνοκυπριακή παροικία στη χώρα. Δραστηριοποιείται ελληνική κοινότητα στην πρωτεύουσα Λουσάκα, στην οποία εδρεύει ελληνορθόδοξη Μητρόπολη.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Ζάμπια, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες της Ζάμπια που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Ζάμπια - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Χαράρε, Ζιμπάμπουε

Άμισθο Γενικό Προξενείο Lusaka (πρωτεύουσα)
Διεύθυνση: Mpile Office Park, 6th floor, 74 Indepedence Avenue, Lusaka
Τηλέφωνο/Fax: (00260) 211251127
Email:

Επίτιμος Γενικός Πρόξενος: Μιχαήλ Κρούπνικ