Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
greek english
Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε.

Εμπορική Πολιτική της ΕΕ

Τετάρτη, 03 Μάιος 2017

Ολοκληρωμένη Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ - Καναδά (EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA)


Η Ολοκληρωμένη Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA), μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά αποτελεί την πρώτη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ της Ε.Ε. και χώρας που ανήκει στην Oμάδα των G8, εκτιμάται δε ότι θα αυξήσει το διμερές εμπόριο Ε.Ε. – Καναδά κατά 23%, ήτοι σε 25,7 δισεκατ. ευρώ. Βασικές πτυχές της Συμφωνίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 100% κατάργηση δασμών στα βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα της Ε.Ε. και του Καναδά, διατήρηση από πλευράς Ε.Ε. ποσοστώσεων σε μοσχάρι και χοιρινό, ενώ από πλευράς Καναδά διατηρούνται οι ποσοστώσεις στα γαλακτοκομικά.

Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ανακοινώθηκε στη Σύνοδο Κορυφής Ε.Ε.– Καναδά (Οττάβα, 26 Σεπτεμβρίου 2014). Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία νομοτεχνικής επεξεργασίας και μεταφράσεων του κειμένου στις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και η Ευρ. Επιτροπή και αρκετά κράτη μέλη επιθυμούν την υπογραφή της Συμφωνίας στο πλαίσιο της επόμενης Συνόδου Κορυφής Ε.Ε. – Καναδά τον προσεχή Οκτώβριο.

Η Ελλάδα, στο πλαίσιο αυτό, έχει επιμείνει στην επιδίωξή της να λάβει διευκρινίσεις για την ενισχυμένη προστασία προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) και ειδικότερα όσον αφορά την αποτελεσματική κατοχύρωση της προστασίας της φέτας. Προς τον σκοπό αυτό έχει υποβάλει και σχετικές προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0