Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018
greek english
Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε.
Αρχική arrow Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. arrow Η Ελλάδα στην ΕΕ arrow Εξωτερικές Σχέσεις με κυριότερους εταίρους της ΕΕ

Εξωτερικές Σχέσεις με κυριότερους εταίρους της ΕΕ

Τετάρτη, 03 Μάιος 2017

Καναδάς

Από το 2006 ευρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Καναδά για σύναψη Ολοκληρωμένης Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Οι ως άνω διαπραγματεύσεις τυπικά ολοκληρώθηκαν την 1η Αυγούστου 2014. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία νομοτεχνικής επεξεργασίας της Συμφωνίας, καθώς και οι μεταφράσεις στις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και η Ευρ. Επιτροπή και αρκετά κράτη μέλη επιθυμούν την υπογραφή της Συμφωνίας στο πλαίσιο της επόμενης Συνόδου Κορυφής Ε.Ε. – Καναδά τον προσεχή Οκτώβριο.

Κατά την Σύνοδο Κορυφής Ε.Ε.- Καναδά που πραγματοποιήθηκε στις 26.9.2014 επιβεβαιώθηκε η βούληση των δύο πλευρών για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής τους συνεργασίας και υιοθετήθηκε Κοινή Διακήρυξη στην οποία σημειώνονταν ο κομβικός ρόλος της CETA για την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε.-Καναδά.

Η CETA αποτελεί την πρώτη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και χώρας που ανήκει στην ομάδα των G8 και εκτιμάται ότι θα αυξήσει το διμερές εμπόριο Καναδά- ΕΕ κατά 23%, ήτοι σε 25,7 δισεκατ. ευρώ. Βασικές πτυχές της Συμφωνίας περιλαμβάνουν 100% κατάργηση δασμών στα βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα, της ΕΕ και του Καναδά, διατήρηση από πλευράς ΕΕ ποσοστώσεων σε μοσχάρι και χοιρινό, ενώ από πλευράς Καναδά διατηρούνται οι ποσοστώσεις στα γαλακτοκομικά. Στις δημόσιες προμήθειες προβλέπεται άνοιγμα της αγοράς του Καναδά πλην ναυπήγησης πλοίων. Όσο αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, προβλέπεται η προστασία 145 ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, μεταξύ των οποίων και 16 ελληνικές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το αναμενόμενο ετήσιο οικονομικό όφελος από την ΣΕΣ ΕΕ-Καναδά (CETA) εκτιμάται σε 11,6 δις ευρώ για την ΕΕ και 8,2 δις ευρώ για τον Καναδά. Επιπρόσθετα, η προσδοκώμενη αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ προς τις ΗΠΑ και τον Καναδά αναμένεται να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και των Κρατών μελών.

Σημειώνεται ότι η χώρα μας αποδίδει τόσο στο πλαίσιο της εν λόγω Συμφωνίας όσο και σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της Ε.Ε. με τρίτες χώρες ιδιαίτερη σημασία στην ενισχυμένη προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με έμφαση στην προστασία προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Γεωγραφικών Ενδείξεων (Γ.Ε.) τόσο για τα αγροτικά όσο και για τα επεξεργασμένα προϊόντα.FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0