Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021
greek english
Αρχική arrow Κλείσιμο Ραντεβού

Υπηρεσίες που παρέχονται από το Γενικό Προξενείο Τορόντο αυτοπροσώπως, με τηλεδιάσκεψη ή μέσω ταχυδρομείου

Για τις εξής υπηρεσίες απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία σας στο Γενικό Προξενείο και μπορείτε να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας μέσω της ιστοσελίδας μας:

• Αίτηση για έκδοση ελληνικού διαβατηρίου
• Αίτηση για έκδοση θεώρησης εισόδου στην Ελλάδα (visa)
• Ληξιαρχικές πράξεις γάμου/γέννησης και θέματα ελληνικής ιθαγένειας
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
• Συμβολαιογραφικές πράξεις (π.χ. πληρεξούσιο)
• Βεβαίωση γνησίου υπογραφής ιδιώτη (π.χ. επί απλής εξουσιοδότησης)

Χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό πρόγραμμα διαχείρισης επισκέψεων θα λάβετε σε κάθε περίπτωση ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης, με σημαντικές οδηγίες σχετικά με την επίσκεψή σας στο Γενικό Προξενείο.

Οι εξής υπηρεσίες παρέχονται σε Έλληνες πολίτες με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας MyConsulLive:

• Βεβαίωση «εν ζωή» για συνταξιοδοτικό ταμείο
• Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
• Αντίγραφα πράξεων που έχουν συνταχθεί στο Γενικό Προξενείο
• Βεβαίωση για μετατροπή διπλώματος οδήγησης
• Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού για στρατολογική χρήση
• Βεβαίωση διαμονής για ανυπότακτους εξωτερικού
• Αίτηση αναβολής στράτευσης

Οι εξής υπηρεσίες διατίθενται μέσω ταχυδρομείου με τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ:

• Επικύρωση καναδικών δημοσίων εγγράφων
• Μεταφράσεις
• Βεβαιώσεις φορολογικής κατοικίας

Αν η υπηρεσία, για την οποία ενδιαφέρεστε, δεν συγκαταλέγεται σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, τότε:

• Είτε δεν παρέχεται από το Γενικό Προξενείο
• Είτε απαιτείται ειδική συνεννόηση, οπότε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο toronto@mfa.gr

Για ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε, παρακαλούμε είτε στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα στο toronto@mfa.gr ή καλέστε μας στο (001) 416 515 0132 από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 09.00 και 17.00. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στην κλήση σας, παρακαλούμε αφήστε μήνυμα στον τηλεφωνητή αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό επικοινωνίας σας και το θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροροφορίες.