Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
greek english

Πιστοποιητικά

Για να εκδοθεί πιστοποιητικό Μόνιμου Κατοίκου Εξωτερικού από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές στον Καναδά απαιτείται να αποδειχθεί ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι μονίμως εγκατεστημένος/η στον Καναδά, δηλαδή ότι εδώ ευρίσκεται η “συνήθης κατοικία” του/της, το κέντρο της οικογενειακής του/της ζωής και εργασιακής απασχόλησης.

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, ως “συνήθης κατοικία” λογίζεται ο τόπος όπου διαμένει κανείς τουλάχιστον για 185 μέρες το χρόνο και με τον οποίο συνδέεται με προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς. Στοιχεία που είναι χρήσιμα για να διαμορφώσουν στην Προξενική Αρχή την πεποίθηση ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η διαμένει μονίμως στον Καναδά είναι, σε ενδεικτική βάση, τα εξής:

Πιστοποιητικά Μονίμου Κατοίκου Για Φορολογική Χρήση

1) Αίτηση (χορηγείται από το Προξενείο Γραφείο) 
2) Φορολογικές δηλώσεις στις Καναδικές Αρχές των τελευταίων έξι ετών (Τ1 &Τ4  ή  Τ1&Τ4P - Τ4R για τους συνταξιούχους καθώς και Notice of Assessment).
3) Εν ισχύι διαβατήρια Ελληνικά ή Καναδικά ή Ελληνικές ταυτότητες
4) Λογαριασμοί κοινής ωφέλειας (π.χ. φωταερίου, τηλεφώνου , θέρμανσης)
5) Συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας ή αποδείξεις φόρου ακίνητης περιουσίας στον Καναδά για τα τελευταία έξι έτη
6) Βεβαίωση απασχόλησης σε επιχείρηση με έδρα τον Καναδά ή στο Καναδικό Δημόσιο.
7)Αποδεικτικό απόδοσης εισφορών στο καναδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα

Σημείωση: Για τραπεζική χρήση, απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά για τα τελευταία δύο χρόνια.

Πιστοποιητικά Για Συνταξιοδοτική Χρήση

1) Αυτοπρόσωπη παρουσία και αίτηση που χορηγείται από την Ελληνική Προξενική Αρχή.
2) Διαβατήριο Ελληνικό ή Καναδικό ή Ελληνική ταυτότητα
Τα ανωτέρω στοιχεία θα σας ζητηθούν από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές προκειμένου να σχηματίσουν την πεποίθηση για την ιδιότητά σας ως Μονίμου Κατοίκου του Καναδά. Αντίγραφα των ανωτέρω στοιχείων θα κρατηθούν στον φάκελό σας. Η χρήση των ανωτέρω στοιχείων διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία περί προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (Ν. 2472/1997).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Για πρόσβαση στην Yπηρεσία Tελωνειακής Eνημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.gsis.gr

*Τιμή σε Καναδικά δολάρια υπόκειται στην ισοτιμία Ευρώ σε Καναδικό

Σημειώνουμε ότι όλες οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε Eυρώ. Η ισοτιμία αλλάζει μία φορά τον μήνα και ισχύει για τον μήνα αυτό.

Η ισοτιμία για τον Απρίλιο 2018 είναι:
1 Eυρώ = 1,60 καναδικά δολάρια για τις Προξενικές Πράξεις
1 Ευρώ = 1,60 καναδικά δολάρια για το τμήμα Θεωρήσεων

Σημειώνουμε ότι οι Αρχές μας δέχονται μόνο μετρητά, σε καναδικά δολάρια.

Δεν δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές χάρτες και επιταγές.

FacebookTwitterRSS

You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση