Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
greek english chinese_simplified
Γενικό Προξενείο Χογκ-Κογκ

Ιστορία Αρχής

Η Αρχή μας ιδρύθηκε το 1946 ως Άμισθο Προξενείο υπό τον κ. Cedric Blaker. Το 1960 αναβαθμίστηκε σε Άμισθο Γενικό Προξενείο και λειτούργησε υπό αυτό το καθεστώς μέχρι το 1996. Τελευταίος άμισθος Γενικός Πρόξενος ήταν ο κ. W.S. Tsang.

Από το 1996 λειτουργεί το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος ως έμμισθη Αρχή.

Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Γενικού Προξενείου περιλαμβάνει τις Ειδικές Διοικητικές Περιοχές του Χογκ Κογκ και του Μακάο.

You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

greece-china2017

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0