Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
greek english
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Πιστοποιητικό αμεταβλήτου καταστάσεως («πιστοποιητικό εν ζωή»)

Πιστοποιητικό αμεταβλήτου καταστάσεως («πιστοποιητικό εν ζωή»)

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020

Για την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτησή σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι 'ΟΛΕΣ οι υπηρεσίες του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Λευκωσία είναι διαθέσιμες ΜΟΝΟ κατόπιν καθορισμού ραντεβού. Για τον καθορισμό ραντεβού παρακαλείστε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση:

Ο συνταξιούχος προσέρχεται στο Προξενικό Γραφείο με την ταυτότητα του ή το διαβατήριό του.

Για την χορήγηση βεβαίωσης ότι ο ενδιαφερόμενος ευρίσκεται εν ζωή είτε:

1. Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει έντυπο από τον ασφαλιστικό του φορέα συμπληρωμένο με τα στοιχεία του και κατόπιν αφού υπογραφεί από τον ίδιο, επικυρώνεται το γνήσιο της υπογραφής του.

2. Χορηγείται από το Προξενικό Γραφείο σχετική βεβαίωση ύστερα από φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου, ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά των παρακάτω:

α. ΑΜ Ασφαλιστικού Φορέα

β. ΑΦΜ

γ. ΑΜΚΑ

Επικύρωση υπογραφής Έλληνα πολίτη και πολίτη Ε.Ε. ΕΥΡΩ 10

Επικύρωση υπογραφής αλλοδαπού φυσικού προσώπου ή νομίμου εκπροσώπου αλλοδαπού νομικού προσώπου (πλην χωρών Ε.Ε.). ΕΥΡΩ 30

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

'Εντυπο Βεβαίωσης Ζωής ΕΦΚΑ: [ https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2018-03/vevaiosizoisEN.pdf ]

Παρακαλείστε για την τήρηση των κατωτέρω οδηγιών κατά την άφιξή σας στο Προξενικό Γραφείο:

- Η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο για έναν επισκέπτη ανά ραντεβού.

- Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

- Κατά την είσοδο σας εντός του Προξενείου, παρακαλείσθε όπως κάνετε χρήση αντισηπτικού χεριών.

Παρακαλείσθε όπως προσέρχεστε ακριβώς την ώρα που έχει οριστεί το ραντεβού σας. Τηρείτε φυσική απόσταση δύο (2) μέτρων.

Παρακαλείσθε για την αναβολή του ραντεβού σας, εάν εμφανίσετε συμπτώματα του COVID-19.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν την έλευση σας στο Προξενικό Γραφείο, οφείλετε να έχετε προετοιμάσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σημαντική Πληροφορία : Υπενθυμίζεται η κατάργηση υποχρέωσης προς προσκόμιση ενώπιον των Ελληνικών Δημοσίων Υπηρεσιών που ορίζονται στο Ν. 4250/2014, πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων. Σε κάθε περίπτωση, η επικύρωση μπορεί να γίνει είτε εκ του πρωτοτύπου είτε εκ του ακριβούς αντιγράφου που εξέδωσε η Υπηρεσία που εξέδωσε και το πρωτότυπο.