Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019
greek english french

Αλβανία

Οι διπλωματικές μας σχέσεις αποκαταστάθηκαν το 1971. Η Ελλάδα εκπροσωπείται στην Αλβανία μέσω της Πρεσβείας Τιράνων, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργούν Προξενικό Γραφείο, Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων, Γραφείο Τύπου, Γραφείο Ακολούθου Αμύνης και Γραφείο Αστυνομικού Συνδέσμου. Επίσης, στην Αλβανία λειτουργούν δύο Γενικά Προξενεία της Ελλάδος, στο Αργυρόκαστρο και στην Κορυτσά.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2013