Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019
greek english french

Πολιτικές Σχέσεις

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας διακρίνονται από ευρύ συμβατικό πλαίσιο και πολύ συχνές ανταλλαγές επισκέψεων σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει εκπεφρασμένη πολιτική βούληση των Κυβερνήσεων των δύο χωρών για περαιτέρω προώθηση των διμερών σχέσεων, διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας και διευθέτηση των ζητημάτων, που εκκρεμούν. Η Ελλάδα υποστήριξε την ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ και στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της.  Aναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα σε διάφορους τομείς και ταυτόχρονα ενθαρρύνει τα Τίρανα να συνεχίσουν στην κατεύθυνση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, ώστε να επιταχυνθεί η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην ΕΕ. Η εκπλήρωση όλων των κριτηρίων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας και η εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων είναι ζωτικής σημασίας και για την προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016