Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021
greek english french

Κροατία

Οι διπλωματικές σχέσεις μας χρονολογούνται από 20/7/1992. Η Ελληνική Πρεσβεία στο Ζάγκρεμπ ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1994. Εντός της Πρεσβείας λειτουργεί Προξενικό Γραφείο και Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Η Κροατία διατηρεί  στην Αθήνα Πρεσβεία καθώς και Προξενικό Γραφείο.