Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021
greek english french

Πολιτικές Σχέσεις

Οι διμερείς πολιτικές σχέσεις μας με την Κροατία διέπονται από την αρχή της καλής γειτονίας και ενισχύονται περαιτέρω από την ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ, καλλιεργούνται δε με συχνές διμερείς επαφές σε όλα τα επίπεδα.  Αμοιβαίο ενδιαφέρον υπάρχει για διεύρυνση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, η οποία παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, κυρίως στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και των υποδομών Σε ιδιαίτερα καλό επίπεδο βρίσκεται και η περιφερειακή συνεργασία Αθηνών-Ζάγκρεμπ, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP). Η Ελλάδα στήριξε την είσοδο της Κροατίας στο ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της χώρας μας για την ευρωατλαντική προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.