Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019
greek english french

Νιγηρία

Η Ελλάδα διατηρεί Πρεσβεία στην Αμπούτζα με παράλληλη διαπίστευση σε δώδεκα χώρες της Δυτικής Αφρικής (Τόγκο, Μπενίν, Ακτή Ελεφαντοστού, Μάλι, Νίγηρας, Λιβερία, Γκάνα, Σιέρρα Λεόνε, Μπουρκίνα Φάσο, Γουϊνέα-Κονακρύ, Ισημερινή Γουϊνέα και Καμερούν). Ο Πρέσβυς στη Νιγηρία είναι επίσης διαπιστευμένος στον περιφερειακό οργανισμό οικονομικής συνεργασίας ECOWAS (έδρα Αμπούτζα). Το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας μετεφέρθη από το Λάγκος στην Αμπούτζα την 1.6.2007. Στις λοιπές δώδεκα χώρες παράλληλης διαπίστευσης έχει δρομολογηθεί η διαδικασία ενεργοποίησης επιτίμων Προξενικών Αρχών. Η Νιγηρία διατηρεί Πρεσβεία στην Αθήνα.

Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία

Υπό το φως της επιδείνωσης της κατάστασης στη Νιγηρία, το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί όσους Έλληνες πολίτες προτίθενται να ταξιδέψουν στο Βόρειο τμήμα της χώρας και το Δέλτα του Νίγηρα να αποφύγουν την εκεί μετάβασή τους, λόγω της ραγδαίας αύξησης περιστατικών απαγωγών.

Επισημαίνεται ότι, όσοι δεν μπορούν να αποφύγουν τη μετάβασή τους σε αυτές τις περιοχές, αλλά και στην πόλη του Lagos, καθώς και όσοι Έλληνες πολίτες εργάζονται στη Νιγηρία, θα ήταν σκόπιμο να λαμβάνουν όλες τις δυνατές προφυλάξεις και να είναι σε επικοινωνία με την Ελληνική Πρεσβεία στην Αμπούτζα (τηλ. επικοινωνίας: +234 94612775-6) ή το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (τηλ. επικοινωνίας: +30 210 3681730).

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 01 Απριλίου 2013