Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
greek english french

Επιστημονικό προσωπικό Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικής με μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στο Δημόσιο Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, οι οποίοι γνωρίζουν την αγγλική και γαλλική γλώσσα. Ο διορισμός πραγματοποιείται μετά από επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό, που διενεργεί το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σχετικές πληροφορίες:

Προεδρικό Διάταγμα 119/2009 (Α΄ 151). «Περί του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στο βαθμό του Εισηγητή στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών».

● Ειδικά προσόντα διορισμού: άρθρο 101 παρ.3 και 4 Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών