Σάββατο, 17 Απριλίου 2021
greek english french

Επιστημονικό προσωπικό Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικής με μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου) ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι οποίοι γνωρίζουν την αγγλική και γαλλική γλώσσα. Ο διορισμός πραγματοποιείται μετά από επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό, που διενεργεί το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σχετικές πληροφορίες:

Προεδρικό Διάταγμα 119/2009 (Α ́ 151) “Καθορισμός του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στο Επιστημονικό Προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών”»

● «Γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού: άρθρα 66 και 101 Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών, όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4451/2017(κατάργηση ανώτατου ορίου ηλικίας συμμετοχής στο διαγωνισμό)