Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019
greek english french

Επιστημονικό προσωπικό Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικής με μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου) ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι οποίοι γνωρίζουν την αγγλική και γαλλική γλώσσα. Ο διορισμός πραγματοποιείται μετά από επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό, που διενεργεί το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σχετικές πληροφορίες:

Προεδρικό Διάταγμα 119/2009 (Α΄ 151). «Περί του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στο βαθμό του Εισηγητή στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών».

● Ειδικά προσόντα διορισμού: άρθρο 101 παρ.3 και 4 Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών