Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
greek english french

Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων

Απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, επεξεργασίας κειμένου και αρχειοθέτησης. Ο διορισμός πραγματοποιείται βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων.