Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
greek english french

Κλάδος Επιμελητών

Απευθύνεται σε κατόχους Απολυτηρίου Γυμνασίου. Ο διορισμός στο Υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποιείται μετά από την προκήρυξη σχετικών θέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.


Σχετικές πληροφορίες:

● Προσόντα διορισμού: άρθρο 144 παρ. 1 Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών