Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019
greek english french

Κλάδος Πτυχιούχων Διοικητικών

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, επεξεργασίας κειμένου και αρχειοθέτησης. Ο διορισμός πραγματοποιείται βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων.