Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
greek english french

Κλάδος Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίου, χωρίς περιορισμό στο γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους. Απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας, καθώς και συμμετοχή σε ειδικό διαγωνισμό, που διενεργείται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο Τμήμα Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ΕΣΔΔΑ, οι απόφοιτοι διορίζονται στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον εισαγωγικό βαθμό του Ακόλουθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.