Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
greek english french

Λοιπό Προσωπικό - Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Πέραν των υπαλλήλων των υπόποιπων κλάδων, οι οποίοι είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, στο Υπουργείο Εξωτερικών, και κυρίως στις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας, προσλαμβάνονται υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οι οποίοι καλύπτούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, πού δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από το υπάρχον προσωπικό, όπως για παράδειγμα η ανάγκη για υπαλλήλους που μιλούν την τοπική γλώσσα στις ανά τον κόσμο Αρχές.

Σχετικές πληροφορίες:

Κεφάλαιο Ε, Άρθρο 149 Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών