Κυριακή, 9 Μαΐου 2021
greek english french
Αρχική arrow Το Υπουργείο arrow Δομή arrow Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο

Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο

Διπλωματικό και Ιστορικό ΑρχείοH Yπηρεσία Διπλωματικού & Iστορικού Aρχείου (Υ.Δ.Ι.Α.) του Yπουργείου των Eξωτερικών (Y Π. E Ξ.) συνιστά, βάσει του άρθρου 19 του Oργανισμού του Yπουργείου (N. 3566/2007), την Υπηρεσία στην οποία ανήκει η ευθύνη φύλαξης, συντήρησης, ταξινόμησης και αξιοποίησης των γραπτών, οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών Αρχείων του YΠ.EΞ., τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας, όσο και των Αρχών του Eξωτερικού (Πρεσβείες, Προξενεία, Mόνιμες Aντιπροσωπείες, Γραφεία Συνδέσμων). Στην ευθύνη της Y.Δ.I.A. ανήκουν επίσης το Κινηματογραφικό Αρχείο και τα υπαγόμενα σε αυτό τμήματα (Φωτογραφικό Αρχείο - Εργαστήριο Ψηφιοποίησης), καθώς και η Βιβλιοθήκη του YΠ.EΞ. Όπως σε όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης, η Yπηρεσία υπάγεται διοικητικά απευθείας στον Yπουργό των Eξωτερικών.

Αίτηση Έρευνας
Αίτηση Έρευνας
Στον κύκλο αρμοδιοτήτων της Υ.Δ.Ι.Α. συμπεριλαμβάνονται, επίσης, η έκδοση μελετών, ο αποχαρακτηρισμός των διπλωματικών Αρχείων, η προαγωγή της έρευνας μέσω της παροχής στους ερευνητές του διαθέσιμου αρχειακού υλικού και, τέλος, η επιστημονική τεκμηρίωση των Διευθύνσεων και Yπηρεσιών του Yπουργείου στην αντιμετώπιση ζητημάτων τρέχουσας εξωτερικής πολιτικής.