Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
greek english french

Έγγραφο της ημέρας

12 Ιουνίου 1975

12 Ιουνίου 1975. Οι αιτήσεις που υπέβαλε η Ελλάδα για ένταξή της στις τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Πρεσβείας Ρώμης 1975/5.1)