Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
greek english french
Αρχική arrow Το Υπουργείο arrow Δομή arrow Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο arrow ΥΔΙΑ: Ιστορία - Έρευνα - Κανονισμός arrow Αίτηση έρευνας προς την Yπηρεσία Διπλωματικού και Iστορικού Aρχείου για πρόσβαση στο χαρτώο αρχειακό υλικό

Αίτηση έρευνας προς την Yπηρεσία Διπλωματικού και Iστορικού Aρχείου για πρόσβαση στο χαρτώο αρχειακό υλικό

Εάν δεν επιθυμείτε να προβείτε σε αίτηση online με χρήση της παρακάτω φόρμας, μπορείτε να την κατεβάσετε σε μία από τις ακόλουθες μορφές (doc ή pdf) και αφού την συμπληρώσετε να την αποστείλετε στον αριθμό Fax: 210 368 3215

Συνημμένως υποβάλλω:

-Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
-Περίληψη της υπό διερεύνηση μελέτης (μόνο σε περίπτωση που μου ζητηθεί από την Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου)

Αίτηση έρευνας online

Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε προσεκτικά τα ακόλουθα πεδία της φόρμας και στο τέλος πατήστε Αποστολή. Σημειώνεται ότι τα υποβαλόμενα στοιχεία, που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή της αίτησής σας και δεν κοινοποιούνται επ' ουδενί λόγο σε τρίτους.

Στοιχεία ενδιαφερομένου

Φορέας   Φυσικό Πρόσωπο  

Εισάγετε το ονοματεπώνυμο σας αν είστε Φυσικό Πρόσωπο ή ονομασία αν είστε Φορέας

Εισάγετε την Ιδιότητά σας


Εισάγετε την οδό και αριθμό της διεύθυνσής σας

Εισάγετε Ταχυδρομικό Κώδικα

Εισάγετε Ταχυδρομική Θυρίδα (προαιρετικό)

Εισάγετε περιοχή ή πόλη

Εισάγετε Χώρα


Εισάγετε αριθμό σταθερού ή κινητού τηλέφωνου (χωρίς κενά)

Εισάγετε (χωρίς κενά) αριθμό Fax (προαιρετικό)

Εισάγετε την δ/νση του e-mail σας

Εισάγετε τον αριθμό δελτίου ΑΤ ή Διαβατηρίου σας

Παρακαλώ να μου επιτραπεί η έρευνα και η μελέτη αρχειακού υλικού με σκοπό την:


Εισάγετε το θέμα της μελέτης σας

Γράψτε τα ονόματεπώνυμα των επιβλεπόντων της μελέτης σας καθηγητών
Νέα Άδεια   Ανανέωση Άδειας  

Γράψτε ενδεχόμενες σημειώσεις ή παρατηρήσεις σας

Με την παρούσα αίτηση υποδηλώ συμμόρφωσή μου στους όρους του Κανονισμού του Αναγνωστηρίου, αντίγραφο του οποίου ανέγνωσα. Με το πέρας και δημοσίευση της εργασίας μου υποχρεούμαι να παραδώσω δύο αντίγραφα στη Βιβλιοθήκη του ΥΠ.ΕΞ

Μετά την επιτυχή αποστολή της αίτησης καλείστε να αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση το δικαιολογητικό που προβλέπει ο Κανονισμός της ΥΔΙΑ (βιογραφικό σημείωμα). Σε περίπτωση που σας ζητηθεί από την Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου καλείστε να αποστείλετε συμπληρωματικά σύντομη διευκρινιστική περίληψη της υπό διερεύνηση μελέτης.

Αποδέχομαι  
Διαβάστε τον Κανονισμό Αναγνωστηρίου (Σχετικοί Σύνδεσμοι)

8 + 25 =
Εισάγετε το αποτέλεσμα της αριθμητικής πράξης

Τα πεδία με αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016