Σάββατο, 17 Απριλίου 2021
greek english french

Δομή

ΔομήΒασική αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Σε αυτήν την κατηγορία μπορείτε να δείτε τις αρμοδιότητές του Υπουργείου Εξωτερικών, τη δομή του και ειδικότερα στοιχεία για ορισμένες οργανικές μονάδες του όπως η Διπλωματική Ακαδημία, το Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού και η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου.

Περιεχόμενα

» Αποστολή και Αρμοδιότητες
» Στελέχωση ΥΠΕΞ
» Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΜΔΚ)
» Διπλωματική Ακαδημία
» Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ)
» Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο
» Ειδική Νομική Υπηρεσία
» Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού (ΚΑΣ)
» Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς