Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019
greek english french

Πολιτιστική Διπλωματία

Α. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
Η Eλλάδα προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην πολιτιστική διπλωματία ως μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής και προσέγγισης των λαών. Η οικουμενικότητα του Ελληνικού Πολιτισμού αποτελεί συνεκτικό ιστό για την αναζήτηση κοινών καταβολών και ιστορικών δεσμών με άλλες χώρες, με τη συμβολή του διαλόγου των πολιτισμών. Τα διμερή Μορφωτικά και Πολιτιστικά Προγράμματα αποτελούν βασικό θεσμικό εργαλείο αυτής της πολιτικής. Οι ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις των Ελληνικών Αρχών Εξωτερικού συμβάλλουν με δυναμικό τρόπο στην προβολή του κλασικού και σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.

I.UNESCO: Η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με τις Συμβάσεις UNESCO, αποτελεί εργαλείο άσκησης Πολιτιστικής Διπλωματίας για την Ελλάδα. Η χώρα μας πρωτοστατεί στην εκστρατεία κατά της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και υπέρ της επιστροφής παρανόμως εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους, αλλά και στην προστασία των σε περιπτώσεις ένοπλων συρράξεων. Η Ελλάδα είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβούλιου της UNESCO για την περίοδο 2015-2019, γεγονός που αντανακλά το ειδικό βάρος της Ελλάδος στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

α) Διακυβερνητική Επιτροπή UNESCO για την “Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών στις Χώρες Προέλευσής τους ή την Απόδοσή τους σε περίπτωση Παράνομης Κτήσης” (ICPRCP): η Ελλάδα συμμετέχει στην διαπραγμάτευση με τη βρετανική πλευρά για το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, από το 1984, όταν η τότε Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη είχε καταθέσει το ελληνικό αίτημα. Παρά τις αρνητικές αντιδράσεις της βρετανικής πλευράς, η Ελλάδα δεν έχει παύσει να διεκδικεί την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

β) Συμμετοχή στην Επικουρική Διακυβερνητική Επιτροπή των Κρατών Μελών της Σύμβασης του 1970 (παρεμπόδιση και πρόληψη της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης της κυριότητας πολιτιστικών αγαθών), στην Προεδρία της οποίας η Ελλάδα εξελέγη ομόφωνα το 2015.
Το Μάιο 2015 υιοθετήθηκε από την UNESCO ομόφωνα από τα 112 παρόντα κράτη (επί συνόλου 128) που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση, η ελληνική πρωτοβουλία “STOP ILLICIT TRAFFICKING”, όπου δίνεται έμφαση στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών και θησαυρών, στον έλεγχο της αγοράς παρανόμως αποκτηθέντων έργων τέχνης και στις πωλήσεις μέσω internet. Από το 2015, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού κα Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη είναι Πρόεδρος της Επικουρικής Επιτροπής, με αποστολή το συντονισμό κατά της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτιστικών θησαυρών που διακινούνται από τις εμπόλεμες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

γ) Από το 2013, η Ελλάδα είναι μέλος στη Διακυβερνητική Επιτροπή που αποτελεί όργανο του 2ου Πρωτοκόλλου (1999) στη Σύμβαση της Χάγης (1954) για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών σε Περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης. Από το 2014, η Ελλάδα είναι μέλος της Προεδρίας της Διακυβερνητικής Επιτροπής, θέση στην οποία επανεξελέγη ομόφωνα τον Δεκέμβριο 2015 (κα Α. Παπαθανασίου, ΝΣ ΕΝΥ).

ΙΙ.ΟΗΕ : Με ελληνική πρωτοβουλία, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθετεί ανά τριετία Ψήφισμα (Resolution) σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και την επιστροφή παρανόμως εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους, με αναφορές στην καταδίκη της καταστροφής μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές ενόπλων συρράξεων, αλλά και υπό κατοχή εδαφών, καθώς και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών από ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες (ISIS).

ΙΙΙ. Η παγκόσμια κληρονομιά της Ελλάδας, αναδεικνύεται μέσω ιστορικών διεθνών διοργανώσεων, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ο Μαραθώνιος ή θεσμών που διεθνοποιήθηκαν, όπως ο (ελληνικής πρωτοβουλίας) θεσμός της “Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης”.

IV. Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών αναδεικνύεται με οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο που μπορούν να συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στην προώθηση της Πολιτιστικής Διπλωματίας.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Στόχος της Εκπαιδευτικής Διπλωματίας είναι η δημιουργία συνεργειών μεταξύ πολιτισμού, εκπαίδευσης και οικονομίας, προσελκύοντας κοινό από το εξωτερικό και αξιοποιώντας εγκαταστάσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή και ελληνικών φορέων σε τοποθεσίες ιδιαίτερης φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, όπως το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, η Κοργιαλένειος Αναργύρειος Σχολή μεταξύ άλλων, όπου παρέχεται δυνατότητα φιλοξενίας για εξειδικευμένα προγράμματα με αντικείμενο ποικίλα θεματικά πεδία, όπως αρχιτεκτονική, κλασικές σπουδές, ολυμπισμός, ιατρική κ.ο.κ..


Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.grect.com