Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019
greek english french

Εκκλησιαστική Διπλωματία

Η Ελλάδα διατηρεί ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς  με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα υπόλοιπα Ελληνορθόδοξα πρεσβυγενή, καθώς και τα νεοπαγή Πατριαρχεία και τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, και υποστηρίζει τις δράσεις και πρωτοβουλίες τους σε θέματα διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου, προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας, προστασίας του περιβάλλοντος και της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, συμπαρίσταται στο έργο της Ιεράς Μονής Θεοβαδίστου Όρους Σινά, του αρχαιότερου χριστιανικού μοναστικού καθιδρύματος στον κόσμο, τόπου σεβαστού για Χριστιανούς, Μουσουλμάνους, Ιουδαίους και μοναδικής αξίας κιβωτού πνευματικών και πολιτιστικών θησαυρών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί τη δραστηριότητα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, τις σχέσεις μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών, ως και τις σχέσεις της Ορθοδοξίας με τις άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες, με τις οποίες, άλλωστε, διατηρεί στενή επικοινωνία. Στο πλαίσιο της θρησκευτικής διπλωματίας, η Ελλάδα υποστηρίζει και προβάλλει τις διεθνείς πρωτοβουλίες και διαθρησκειακές επαφές των χριστιανικών, μουσουλμανικών και ιουδαϊκών φορέων και θεσμών της.

Την πορεία του διορθοδόξου διαλόγου, καθώς και την πραγματοποίηση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, από 16 έως 27 Ιουνίου 2016, παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Ορθοδοξία, ο εν γένει Χριστιανικός κόσμος, αλλά και το σύνολο της ανθρωπότητας. Το Υπουργείο Εξωτερικών είχε συγκροτήσει την Ειδική Επιτροπή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου για τον συντονισμό όλων των δημοσίων Υπηρεσιών που σχετίζονταν με την υποστήριξη της διοργάνωσης της Συνόδου, καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας της.

Ο διαχριστιανικός διάλογος ο οποίος διεξάγεται μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των άλλων Χριστιανικών ομολογιών, πέραν του εκκλησιολογικού και δογματικού νοήματός του, έχει οδηγήσει σε συνεργασία για την προάσπιση των ανθρωπίνων αξιών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον διαθρησκειακό διάλογο, ο οποίος προωθεί τον σεβασμό των δικαιωμάτων των θρησκευτικών κοινοτήτων, ενισχύει την κατανόηση μεταξύ των θρησκειών και κατέχει, αυτοτελώς ή ως ουσιαστική πτυχή του διαπολιτισμικού διαλόγου, σημαντική θέση στο πλέγμα των διεθνών σχέσεων.  Έχει, δε, υψηλή προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη των διεθνών Οργανισμών, στο πλαίσιο των οποίων η Ελλάδα προβάλλει την εν προκειμένω δραστηριοποίηση των Ελληνορθοδόξων Εκκλησιών.

Κατά την παρούσα κρίση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου εδρεύουν τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, καθώς και η Μονή Σινά, η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις και εκφράζει το ισχυρό της ενδιαφέρον για την προστασία των εκεί χριστιανικών κοινοτήτων και των χριστιανικών προσκυνημάτων και Μνημείων.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του πρώην Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Κοτζιά, τον Οκτώβριο 2015, η 1η Διεθνής Διάσκεψη Αθηνών με θέμα τον θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό και την ειρηνική συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή. Η σημασία της Διάσκεψης υπογραμμίσθηκε, πέραν της συμμετοχής προσωπικοτήτων της διεθνούς πολιτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, από την παρουσία και τις παρεμβάσεις Προκαθημένων της Ορθοδοξίας, θρησκευτικών ηγετών και υψηλών εκπροσώπων άλλων δογμάτων και των κυριότερων ανά τον κόσμο θρησκειών.

Αποτέλεσμα της 1ης Διεθνούς Διάσκεψης των Αθηνών υπήρξε η ίδρυση στην Αθήνα του Κέντρου για τον Θρησκευτικό Πλουραλισμό στη Μέση Ανατολή, τον Ιανουάριο του 2016. Το Κέντρο εξετάζει την κατάσταση όσον αφορά ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας ή ελευθερίας πίστης και πολιτιστικού πλουραλισμού, κωδικοποιεί τα διάφορα προβλήματα και επεξεργάζεται συγκεκριμένες προτάσεις και βιώσιμες λύσεις. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται με α) την έρευνα και την καταγραφή κυρίως των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή β) τη διάδοση της πληροφορίας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας με συνεχώς ανανεούμενη πληροφόρηση για τις εξελίξεις αναφορικά με τις θρησκευτικές κοινότητες γ) την εγκατάσταση ενός forum διαλόγου. Στόχος δεν είναι ένας καταγγελτικός χαρακτήρας με την επισήμανση παραβιάσεων δικαιωμάτων, αλλά η καταγραφή ενός ιστορικά εξελισσόμενου χάρτη κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των θρησκευτικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και στη Μεσόγειο.

H 2η Διεθνής Διάσκεψη Αθηνών (29-31 Οκτωβρίου 2017) εξέτασε βασικές πτυχές και εξελίξεις που αφορούν τον θρησκευτικό πλουραλισμό στη Μέση Ανατολή κατά το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα από την 1η Διάσκεψη. Εστίασε στις προκλήσεις τις οποίες θα αντιμετωπίσει στο μέλλον ο θρησκευτικός πλουραλισμός στην περιοχή και πρότεινε πιθανούς τομείς για την περαιτέρω ανάπτυξη της θρησκευτικής συνύπαρξης και του πλουραλισμού. Ειδικώτερα, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν -μεταξύ άλλων- τον ρόλο των θρησκευτικών κοινοτήτων και των θρησκευτικών ηγετών ως προς τη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν πρόσφυγες και μετανάστες και τόνισαν τη σημασία του ρόλου των μέσων ενημέρωσης και της εκπαίδευσης στην πρόληψη των συγκρούσεων, αλλά και κατά τη διάρκειά αυτών (Δήλωση της Προεδρίας της 2ης Διεθνούς Διάσκεψης Αθηνών). Η 3η Διεθνής Διάσκεψη για τον θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό και την ειρηνική συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Οκτώβριο 2019.

Το Άγιον Όρος είναι το σημαντικότερο μοναστικό κέντρο του Ορθοδόξου κόσμου και μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η ανάδειξη της μοναστικής κοινότητας ως κέντρου μείζονος πολιτιστικής κληρονομιάς και οι σχέσεις της Ιεράς Κοινότητας με την Ελληνική Πολιτεία αποτελούν υψηλές προτεραιότητες της εκκλησιαστικής διπλωματίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζεται η συνεχής εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω της Διοίκησης του Αγίου Όρους, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Συντάγματος.

Τέλος, επισημαίνεται η συνεχής συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος, σε διεθνείς  δραστηριότητες, αλλά και σε επιμέρους θέματα εκκλησιαστικής διπλωματίας, καθώς και στην προώθηση του προσκυνηματικού τουρισμού στην Ελλάδα.