Σάββατο, 17 Απριλίου 2021
greek english french

Θρησκευτική Διπλωματία

Η Ελλάδα διατηρεί ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς  με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα άλλα Ελληνορθόδοξα Πρεσβυγενή ή παλαίφατα Πατριαρχεία Αλεξανδρείαας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων. Διατηρεί, επίσης, δεσμούς με τα νεοπαγή Πατριαρχεία και τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες και υποστηρίζει τις δράσεις και πρωτοβουλίες τους σε θέματα διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου, προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας, προστασίας του περιβάλλοντος και της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Συμπαρίσταται, επίσης, στο έργο της Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, του αρχαιότερου χριστιανικού μοναστικού καθιδρύματος στον κόσμο, τόπου σεβαστού για Χριστιανούς, Μουσουλμάνους, Ιουδαίους και μοναδικής αξίας κιβωτού πνευματικών και πολιτιστικών θησαυρών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί την δραστηριότητα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, τις σχέσεις μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών, ως και τις σχέσεις της Ορθοδοξίας με τις άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες, με τις οποίες, άλλωστε, διατηρεί στενή επικοινωνία. Στο πλαίσιο της θρησκευτικής διπλωματίας, η Ελλάδα υποστηρίζει και προβάλλει τις διεθνείς πρωτοβουλίες και διαθρησκειακές επαφές των χριστιανικών, μουσουλμανικών και ιουδαϊκών φορέων και θεσμών της.

Ο διαχριστιανικός διάλογος ο οποίος διεξάγεται μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των άλλων Χριστιανικών ομολογιών, πέραν του εκκλησιολογικού και δογματικού νοήματός του, έχει οδηγήσει σε συνεργασία για την προάσπιση των ανθρωπίνων αξιών και την προστασία του περιβάλλοντος. Με την πορεία του διορθοδόξου διαλόγου ασχολήθηκε και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, στις 16 έως 27 Ιουνίου 2016. Το Υπουργείο Εξωτερικών συνέβαλε με την συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για τον συντονισμό όλων των δημοσίων Υπηρεσιών, καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της.
Το Υπουργείο Εξωτερικών αποδίδει ομοίως ιδιαίτερη σημασία στον διαθρησκειακό διάλογο, ο οποίος προωθεί τον σεβασμό των δικαιωμάτων των θρησκευτικών κοινοτήτων, ενισχύει την κατανόηση μεταξύ των θρησκειών και κατέχει, αυτοτελώς ή ως ουσιαστική πτυχή του διαπολιτισμικού διαλόγου, σημαντική θέση στο πλέγμα των διεθνών σχέσεων.  Έχει, δε, υψηλή προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη των διεθνών Οργανισμών, όπου η Ελλάδα προβάλλει την εν προκειμένω δραστηριοποίηση των Ελληνορθοδόξων Εκκλησιών.

Η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής όπου εδρεύουν τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, καθώς και η Μονή Σινά, εκφράζοντας το ισχυρό της ενδιαφέρον για την προστασία των εκεί χριστιανικών κοινοτήτων και των χριστιανικών προσκυνημάτων και Μνημείων. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκαν στην Αθήνα, τον Οκτώβριο του 2015 και του 2017, δύο Διεθνείς Διασκέψεις με θέμα τον θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό και την ειρηνική συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή.

Στις 28 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου 2019, το Υπουργείο Εξωτερικών διοργάνωσε διημερίδα για την θρησκευτική και εκκλησιαστική διπλωματία με θέμα «Θρησκευτική-Εκκλησιαστική Διπλωματία στον 21ο αιώνα». Στην διάρκειά της αναζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας ανάμεσα σε Ορθοδόξους, Καθολικούς, Ιουδαίους, Μουσουλμάνους, Αρμένιους, Κόπτες, Ασσύριους και Συροορθοδόξους.

Η χερσόνησος του Άθωνα ή Άγιον Όρος είναι το σημαντικότερο μοναστικό κέντρο του Ορθοδόξου κόσμου και μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Υψηλές προτεραιότητες της θρησκευτικής διπλωματίας αποτελούν η ανάδειξη της μοναστικής κοινότητας ως κέντρου μείζονος πολιτιστικής κληρονομιάς και οι σχέσεις της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους με την Ελληνική Πολιτεία. Το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της Διοίκησης του Αγίου Όρους, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Συντάγματος, ασκεί συνεχή εποπτεία.

Συνεχής είναι τέλος και η συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με την Εκκλησία της Ελλάδος, σε διεθνείς  δραστηριότητες αλλά και σε επιμέρους θέματα θρησκευτικής διπλωματίας, καθώς και στην προώθηση του προσκυνηματικού τουρισμού στην Ελλάδα.