Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
greek english french
Αρχική arrow Επικαιρότητα arrow Ανακοινώσεις - Δηλώσεις - Ομιλίες arrow Δήλωση της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για την Υπουργική Διάσκεψη Ε.Ε. - Δυτικών Βαλκανίων (Θεσσαλονίκη, 8 Μαΐου 2014)

Δήλωση της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για την Υπουργική Διάσκεψη Ε.Ε. - Δυτικών Βαλκανίων (Θεσσαλονίκη, 8 Μαΐου 2014)

Πέμπτη, 08 Μαΐου 2014

«Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου διοργάνωσε στις 8 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη, Υπουργική Διάσκεψη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων. Στη Διάσκεψη παρευρέθηκαν ο Επίτροπος για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, Štefan Füle, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κρατών Μελών και των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και ανώτατοι αξιωματούχοι της ΕΥΕΔ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη Διάσκεψη συμμετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και περιφερειακών οργανισμών. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος προέδρευσε της εκδήλωσης, η οποία περιελάμβανε δύο συνόδους:

Κατά την πρώτη σύνοδο, επιβεβαιώθηκε η σαφής δέσμευση της ΕΕ υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων, σύμφωνα με τα έγγραφα της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων της Θεσσαλονίκης το 2003. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα ετών από τη μεγαλύτερη διεύρυνση της ΕΕ και αφού έχει πραγματοποιηθεί η ένταξη τριών νέων κρατών μελών μετά το 2004, οι συμμετέχοντες επαναδιατύπωσαν τη δέσμευσή τους υπέρ της προώθησης της ατζέντας της διεύρυνσης για ολόκληρη την περιοχή, στο πλαίσιο των διαδικασιών ένταξης, Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και στη βάση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, της ανανεωμένης συναίνεσης για τη Διεύρυνση του 2006 και των σχετικών Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου. Οι Συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι η διεύρυνση είναι μια από τις πιο επιτυχημένες πολιτικές της ΕΕ. Υπογραμμίστηκαν, επίσης, οι υπόλοιπες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή. Οι συμμετέχοντες από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ανέλαβαν τη δέσμευση να καταβάλουν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες προκειμένου να επιταχυνθεί η σχετική με την ΕΕ εσωτερική μεταρρυθμιστική διαδικασία. Αναγνώρισαν την ανάγκη για περαιτέρω προσπάθειες, ειδικά στους τομείς του κράτους δικαίου, της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της περιφερειακής συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας καθώς και της οικονομίας, όσον αφορά ειδικότερα την εδραίωση της μακροοικονομικής σταθερότητας και την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η δεύτερη σύνοδος της Υπουργικής Διάσκεψης επικεντρώθηκε στο ζήτημα της μεταφοράς ενέργειας και της ενεργειακής διασύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και εντός της περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνέργειες και τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις ευκαιρίες αξιοποίησης συγκεκριμένων επιτευγμάτων στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, αναφορικά, μεταξύ άλλων, με το μέλλον της Ενεργειακής Κοινότητας και τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας επί της Συνθήκης για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών. Επιπλέον, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τον ρόλο των περιφερειακών πρωτοβουλιών, των περιφερειακών οργανισμών και των μηχανισμών για τον καλύτερο συντονισμό της οικονομικής στήριξης της περιοχής. Υπογράμμισαν, επίσης, τη σημασία των περιφερειακών υποδομών για τη διασφάλιση της διασύνδεσης εντός της περιοχής αλλά και με την υπόλοιπη ΕΕ. Η παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας αποτέλεσε ευκαιρία για μια ολοκληρωμένη και λεπτομερή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες του τομέα, τόσο όσον αφορά τα έργα όσο και τη διαθέσιμη ή εν δυνάμει χρηματοδότηση. Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις του μέλλοντος, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν επί της ανάγκης ανάπτυξης στενής συνεργασίας, συντονισμού των επενδυτικών στρατηγικών και από κοινού διαμόρφωσης προτεραιοτήτων όσον αφορά τα έργα υποδομών στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας στην περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε, σε αυτό το πλαίσιο, την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει έως και 1 δις ευρώ από τον νέο Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας για επενδύσεις σε υποδομές στους έξι δικαιούχους του ΜΠΒ στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Σε συνδυασμό με τα κεφάλαια των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, στόχος των κοινοτικών πόρων είναι η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 10 δις ευρώ στα Δυτικά Βαλκάνια, με στόχο τις κύριες προτεραιότητες των δικαιούχων χωρών. Τα μεγάλα περιφερειακά έργα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον αυτοκινητόδρομο και τον σιδηροδρομικό Διάδρομο 10 από το Ζάγκρεμπ έως την Αθήνα, τον σιδηροδρομικό Διάδρομο 8 από τα λιμάνια Μπουργκάς και Βάρνα του Ευξείνου Πόντου στη Βουλγαρία έως τα λιμάνια του Αυλώνα και του Δυρραχίου της Αδριατικής Θάλασσας στην Αλβανία, τον Διαδριατικό αγωγό ΤΑΡ που συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία και τον αγωγό Ιονίου-Αδριατικής κατά μήκος της ακτής της Αδριατικής από την Αλβανία έως την Κροατία».