Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018
greek english french
Αρχική arrow Επικαιρότητα arrow Ανακοινώσεις - Δηλώσεις - Ομιλίες arrow Συνέντευξη ΥΠΕΞ κ. Δ. Δρούτσα στην εφημερίδα REALNEWS και τον δημοσιογράφο κ. Β. Σκουρή

Συνέντευξη ΥΠΕΞ κ. Δ. Δρούτσα στην εφημερίδα REALNEWS και τον δημοσιογράφο κ. Β. Σκουρή

Παρασκευή, 17 Δεκέμβριος 2010

Δημοσιογράφος: Πού αποδίδετε τις κατηγορίες της αντιπολί­τευσης -και όχι μόνο- ότι ασκείτε «μυστική δι­πλωματία» με την Τουρκία;

κ. Δ. Δρούτσας: Σ' αυτή τη φράση συνοψίζεται η πολιτική του φόβου και του λαϊκισμού. Είναι η γνωστή συ­νωμοσιολογία πάνω στην οποία έχουν χτιστεί καριέρες και περιουσίες δημοσιογράφων, πο­λιτικών και εμπόρων όπλων. Το λέω ευθέως. Έχουμε συνηθίσει σε στερεότυπα και κατηγορί­ες κενές περιεχομένου, για υποχωρήσεις εν­δοτισμό, μειοδοσία και μυστική διπλωματία. Τι υποκρισία, αλήθεια!

Η Ν.Δ. κυβέρνησε τη χώρα τα τελευταία έξι χρόνια και γνωρίζει καλά το περιεχόμενο των «διερευνητικών επαφών» με την Τουρκία. Προς τι, λοιπόν, η «παράσταση» περί «μυστικής δι­πλωματίας» από τον αρχηγό της; Ας τελειώνου­με και με την εύκολη κατηγορία εναντίον της ε­κάστοτε κυβέρνησης για μειοδοσία και ενδοτισμό. Λες και υπάρχει κάποια ελληνική κυβέρ­νηση που διακατέχεται από την επιθυμία να «πουλήσει» την πατρίδα, ενώ η όποια αντιπολίτευση είναι «πατριωτική». Υπάρχει συνέχεια στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Οι βασικοί άξονες και οι στρατηγικοί στόχοι είναι δεδομέ­νοι, διαχρονικοί και αποδεκτοί από τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτικών δυνάμεων της χώ­ρας. Αυτό είναι απαραίτητο. Και σε αυτό βα­σίζομαι για κάθε βήμα. Θα συνεχίσω την προ­σπάθεια για συναίνεση και συνεργασία και ας αναλάβει καθένας τις ευθύνες του. Διότι γνω­ρίζουμε πλέον ποιες πρακτικές και νοοτροπίες ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση.

Και τι παραλάβαμε το 2009; Μια χώρα δια­λυμένη, στα πρόθυρα της καταστροφής. Και έχουν το θράσος εκείνοι που ευθύνονται να μας κατηγορούν για μειοδοσία; Αυτοί που κα­τέστρεψαν τη χώρα; Καλύτερα να κοιταχτούν στον καθρέφτη. Δεν θέλω να υψώνω τους τό­νους ούτε μου αρέσει να κατηγορώ για το πα­ρελθόν, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να λέ­γονται και να υπενθυμίζονται, ιδιαίτερα όταν παρακολουθούμε την προσπάθεια να «διαγρα­φούν» οι βαριές ευθύνες λανθασμένων επιλο­γών, χειρισμών και παραλείψεων. Θα περίμενα, λοιπόν, ιδιαίτερα από τον Αντώνη Σαμαρά, με­γαλύτερη υπευθυνότητα και διάθεση για εποι­κοδομητική συνεργασία στα εθνικά θέματα. Α­πό άλλα μέλη της Ν.Δ., ωστόσο, διακρίνω κά­ποια πρόθεση σε αυτή την κατεύθυνση.

Δημοσιογράφος: Πρόσφατα, ο Εγκεμέν Μπαγίς δήλωσε ότι στις διερευνητικές επαφές έχει επιτευχθεί «σημα­ντική πρόοδος». Μίλησε επίσης για συνεκμε­τάλλευση 50-50. Το επιβεβαιώνετε;

κ. Δ. Δρούτσας: Ο κ. Μπαγίς δίνει, προφανώς έμφαση στην επικοινωνία. Θέλει να βγάλει «τίτλο». Βέβαια, στην Ελλάδα, αρκεί να πει μια κουβέντα κά­ποιος Τούρκος αξιωματούχος και αμέσως κά­ποιοι την υιοθετούν ως γεγονός ενώ η Νέα Δη­μοκρατία με τον ΛΑΟΣ υψώνουν «ηρωικά» το ανάστημά τους με αντιδηλώσεις. Αυτή είναι,.. «διπλωματία των δηλώσεων», αν μου επιτρέ­πετε έναν νέο όρο. Λες και η εξωτερική πολιτι­κή ασκείται στα παράθυρα των τηλεοράσεων. Όχι για μένα, πάντως. Παρότι ξέρω ότι μπορεί να «πληρώνω», επικοινωνιακά, αυτή την άρ­νησή μου για «τίτλους», προτιμώ την εξωτερι­κή πολιτική ουσίας όχι επικοινωνίας. Με επι­χειρήματα και όχι συνθήματα. Τα εθνικά θέ­ματα είναι πολύ σοβαρά για να τα θυσιάζουμε στον βωμό της επικοινωνίας. Όσο για τα πε­ρί συνεκμετάλλευσης ξεκάθαρη απάντηση έ­χει δώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Δεν μπο­ρεί να υπάρξει καμία συνεκμετάλλευση με τα σημερινά δεδομένα.

Δημοσιογράφος: Πολλές μελέτες προϊδεάζουν για πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου...

κ. Δ. Δρούτσας: Δεν είναι έτσι. Το υπουργείο Περιβάλλοντος που έχει την αρμοδιότητα για το θέμα, έχει κά­νει πολύ σημαντική προετοιμασία για τη σύστα­ση του αρμόδιου φορέα. Ήταν άλλη μία παρά­λειψη της προηγούμενης κυβέρνησης. Χρειά­ζεται, όμως ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Οι μελέτες αυτές είναι ακριβές, δύσκολες και δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Όταν βλέπω «ειδικούς» να μιλούν περί κρυμμένης Α­λάσκας στο υπέδαφός μας αντιλαμβάνομαι ό­τι κάποιοι αετονύχηδες ετοιμάζονται να εκμε­ταλλευθούν τις ελπίδες του κόσμου. Να είμα­στε ξεκάθαροι. Η Ελλάδα δεν έγινε Κατάρ σε μια νύχτα. Ταυτόχρονα, όμως οι πολίτες μπο­ρούν να είναι βέβαιοι ότι δεν θα αφήσουμε κα­μία δυνατότητα αναξιοποίητη.

Δημοσιογράφος: Πρόσφατα προτείνατε «νέο Ελσίνκι»...

κ. Δ. Δρούτσας: Το 2004, η χώρα μας έχασε μια ιστορική ευκαι­ρία. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. άφησε ανεκμετάλ­λευτο το σημαντικότερο ορόσημο που προβλε­πόταν στην ενταξιακή διαδικασία της Τουρκί­ας «έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, αντί διευθέτησης των διαφορών με την Τουρ­κία».Το έκανε, μάλιστα, ο ίδιος ο Κ. Καραμαν­λής από το CNN. Αυτό ήταν εξωφρενικό, για να χρησιμοποιήσω τον χαρακτηρισμό που ε­πέλεξε ο Αντ. Σαμαράς για τις δικές μας προτάσεις. Δεν τον είδα, όμως τότε να υψώνει το ανάστημά του. Δεν αντελήφθη μήπως ότι έκτοτε η θέση της χώρας μας αλλά και της Κύ­πρου, σ' αυτό το θέμα επιδεινώνεται; Η Τουρ­κία παίρνει κομμάτι - κομμάτι αυτά που θέλει, χωρίς να υποχρεώνεται στις μεταρρυθμίσεις που θα θωρακίσουν τα δικά μας συμφέροντα. Πρέπει, λοιπόν, να στήσουμε πάλι το γήπεδο προς το συμφέρον μας. Θέλουμε ορόσημα. Πραγματικό έλεγχο. Καρότο και μαστίγιο, αν θέλετε. Ουσιαστική ενταξιακή διαδικασία, με καθαρά λόγια και καθαρές σχέσεις. Προτείνου­με μια ανοιχτή συζήτηση στην Ε.Ε., ακόμη και σε επίπεδο κορυφής για να ξαναβάλουμε την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας στη σωστή βάση και να θέσουμε όλους ενώπιον των ευ­θυνών τους. Για να μην κρύβονται κάποιοι πί­σω από το Κυπριακό ή να επικαλούνται πόσο μεγάλη και σημαντική είναι η Τουρκία, προκει­μένου να παρακάμψουν τους κανόνες. Αλλά και για να πάψει η Τουρκία να «τσιμπολογά­ει» ό,τι της αρέσει από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, χωρίς ανταλλάγματα. Θέλεις βίζα, θα δώ­σεις συμφωνία επανεισδοχής. Θέλεις συμμε­τοχή στον τομέα της άμυνας θα δώσεις ασφά­λεια και καλή γειτονία. Θέλεις ενέργεια, θα σε­βαστείς τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρα­τών-μελών στους φυσικούς τους πόρους. Αυ­τό είναι το σχέδιο και δεν το κρύψαμε. Με λυ­πεί, όμως ότι στην κρίσιμη στιγμή, ο Αντώνης Σαμαράς επιλέγει συνειδητά να κρύβεται πί­σω από την ανέξοδη και λαϊκίστικη ρητορική περί «μυστικής διπλωματίας».

Δημοσιογράφος: Εκτιμάτε, κ. υπουργέ, ότι ο χρόνος διαπραγμάτευσης με την Τουρκία είναι ο καταλληλό­τερος; Πότε ευελπιστείτε ότι μπορεί να υπάρξουν αποτελέσματα στον διάλογο;

κ. Δ. Δρούτσας: Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν κάνουμε καμία διαπραγμάτευση. Με την Τουρκία είμαστε γείτο­νες, έχουμε σχέσεις έχουμε και προβλήματα. Είναι στάση ευθύνης να διερευνήσουμε εάν μπορούμε αυτά τα προβλήματα να τα ξεπεράσουμε, πάντα με σεβασμό στα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας. Και αυτό κάνουμε. Δεν θα δεχθώ ποτέ τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα είναι κράτος μειωμένων δυνατοτήτων λόγω της κρίσης. Η Ελλάδα έχει θέσεις που βασίζονται στο Δίκαιο, ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και έξυπνη διπλωματία. Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Όλα γίνονται με συστηματική και σοβαρή προετοιμασία, αλλά και με επιθετική διπλωματία. Παίζοντας άμυνα, κάποια στιγμή μπορεί και να φας γκολ. Εμείς όμως θέλουμε να βάλουμε γκολ. Οι εκλογές στην Τουρκία τον Ιούνιο είναι εκ των πραγμάτων ένα ορόσημο. Μια ισχυ­ρή κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα να πάρει τις μεγάλες αποφάσεις που χρειάζονται. Και για το Κυπριακό. Αρκεί, βέβαια, να έχει και την πολιτική βούληση.

Δημοσιογράφος: Η κυβέρνηση πού θα πρέπει να δώσει έμφαση, κ. υπουργέ;

κ. Δ. Δρούτσας: Αυτή την εποχή, στην Ελλάδα επιχειρούνται αλλαγές οι οποίες εκκρεμούσαν εδώ και δεκαετίες. Όλοι γνωρίζαμε την κατάστα­ση, όλοι διαμαρτυρόμασταν, αλλά ενδεχομένως μας ήταν βολι­κό ότι αυτές οι τομές διαρκώς αναβάλλονταν. Τα βολικά, όμως τελείωσαν, κ. Σκουρή. Και τελείωσαν μαζί με τη λογική περί «δα­νεικών και αγύριστων». Για όλους. Οι επιλογές μας πρέπει να έχουν ως σημείο αναφοράς την εξέλιξη της χώρας την ανάπτυ­ξή της το αύριό της. Ό,τι κάνουμε σήμερα θα πρέπει να αφο­ρά την Ελλάδα που θέλουμε να παραδώσουμε στις μελλοντι­κές γενιές όχι απλώς να ξεπεράσουμε τον σκόπελο. Πρέπει να εξαλείψουμε τις αδικίες αλλά και την ατιμωρησία και να εμπε­δώσουμε στον πολίτη το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης της ισονομίας και της ισότητας. Πρέπει ο πολίτης να ξαναεμπι­στευτεί το κράτος, αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει το κράτος να αλλάξει ριζικά. Δεν μπορούμε να δώσουμε χρήματα στον πο­λίτη αυτή τη στιγμή, αντιθέτως του κόβουμε. Δυστυχώς είναι αναπόφευκτο. Μπορούμε, όμως να του δώσουμε μία πιο λει­τουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, αξιοπρέπεια στην καθημερινότητά του, όταν πηγαίνει στο σχολείο, στο νο­σοκομείο, στην εφορία. Και, προπάντων, την πεποίθηση ότι τα πράγματα γίνονται πλέον με διαφάνεια και αξιοκρατία.

Δημοσιογράφος: Πώς κρίνετε τη διαγραφή του κ. Παπαχρήστoυ;

κ. Δ. Δρούτσας: Κατανοώ απόλυτα έναν πολιτικό που νιώθει διχασμένος ανάμεσα στην ευθύνη και σε κάποιες πιο φιλολαϊκές πολιτικές. Ε­δώ, όμως πρόκειται για κεντρικές και αναγκαίες πολιτικές α­ποφάσεις της κυβέρνησης. Το «όχι» σήμερα αποτελεί τον εύ­κολο δρόμο, αλλά εμείς έχουμε κληθεί να ακολουθήσουμε τον δύσκολο δρόμο των αποφάσεων ευθύνης για τη χώρα. Οφεί­λουμε να στηρίξουμε αυτές τις αποφάσεις. Κυρίως όσοι από εμάς χρωστάμε σε μεγάλο βαθμό την πολιτική μας παρου­σία στον Γιώργο Παπανδρέου. Και δεν επιτρέπονται πικρίες ή προσωπικές δυσαρέσκειες. Για μένα είναι ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να σκέφτεται τον εαυτό του.