Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
greek english french
Αρχική arrow Επικαιρότητα arrow Συναντήσεις - Δράσεις - Συμμετοχές arrow Σημεία παρέμβασης Γεν. Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Ι. Σμυρλή, στο Άτυπο Ευ-ρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου (02.03.2021)

Σημεία παρέμβασης Γεν. Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Ι. Σμυρλή, στο Άτυπο Ευ-ρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου (02.03.2021)

Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021

Στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα εμπορίου, ήτοι στη συζήτηση επί της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την Αναθεώρηση της Εμπορικής και Επενδυτικής Πολιτικής της Ε.Ε. (Trade Policy Review), ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, κ. Ιωάννης Σμυρλής, στην τοποθέτησή του, επεσήμανε ότι η Εμπορική και Επενδυτική πολιτική της Ε.Ε. θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες προκλήσεις, εξυπηρετώντας, παράλληλα, τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο της ευρωπαϊκής, όσο και της παγκόσμιας οικονομίας.   

Ο κ. Σμυρλής ανέφερε ότι απώτερος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι η προώθηση μιας πιο πράσινης, πιο δίκαιης, αλλά και πιο υπεύθυνης και ανθεκτικής παγκόσμιας οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η εξισορρόπηση των διαφόρων φιλοδοξιών μας κρίνεται κρίσιμη, όπως ο ίδιος τόνισε, αποσαφηνίζοντας τον πρωταρχικό στόχο του εμπορίου, ο οποίος έγκειται τόσο στη δημιουργία ανάπτυξης, όσο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η δημιουργία μιας λειτουργικής και ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς, με την παράλληλη ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ διαφορετικών πολιτικών, αποτελεί και για τον κ. Σμυρλή, όπως εξάλλου και για τους άλλους συμμετέχοντες στο Άτυπο Συμβούλιο, το μείζον διακύβευμα. Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, η επιδίωξη δημιουργίας γεφυρών συνεργασίας μεταξύ των εμπορικών μας εταίρων οφείλουν να παραμείνουν στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας.

Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης της Εμπορικής και Επενδυτικής πολιτικής της Ε.Ε., ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων τάχθηκε υπέρ της προσέγγισης που η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη επίτευξης μιας κοινής συνισταμένης των απόψεων των ευρωπαίων εταίρων, ιδιαιτέρως πριν από τη 12η Υπουργική Διάσκεψη.

Ο κ. Σμυρλής εξήρε, μεταξύ άλλων, το σημαντικό ρόλο των ΗΠΑ στις προσπάθειες αποκατάστασης της πολυμερούς εμπορικής τάξης και προώθησης της βιωσιμότητας, ιδιαιτέρως στη διένεξη που έχει προκύψει τόσο στο ζήτημα των αεροσκαφών, όσο και στο ζήτημα που αφορά τους δασμούς του χάλυβα.  

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Σμυρλής τόνισε ότι η Ε.Ε. έχει να αποκομίσει μόνο οφέλη από την  ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων της Ε.Ε., τόσο με τις γειτονικές της χώρες, όσο και με τις χώρες της Αφρικής. Προς αυτή την κατεύθυνση, η έμφαση που αποδίδεται στην επιβολή και την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών προς όφελος των επιχειρήσεων βρίσκει την Ελλάδα απολύτως σύμφωνη. Όπως, εξάλ-λου, ο ίδιος υποστηρίζει, η Ε.Ε. θα πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της ε-νάντια στις αθέμιτες πρακτικές, ενεργώντας με αποφασιστικότητα για την προά-σπιση των δικαιωμάτων της όταν κρίνεται αναγκαίο.