Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019
greek english french
Αρχική arrow Επικαιρότητα arrow Πρώτο Θέμα arrow Κοινή Διακήρυξη για την Ενίσχυση της Ενεργειακής Συνεργασίας (Βουδαπέστη, 7.4.2015)

Κοινή Διακήρυξη για την Ενίσχυση της Ενεργειακής Συνεργασίας (Βουδαπέστη, 7.4.2015)

Τρίτη, 07 Απριλίου 2015

Κοινή Διακήρυξη για την Ενίσχυση της Ενεργειακής Συνεργασίας (Βουδαπέστη, 7.4.2015)Παρατίθεται κατωτέρω το κείμενο της Κοινής Διακήρυξης για την Ενεργειακή Συνεργασία, η οποία υιοθετήθηκε, σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2015, στη Βουδαπέστη, από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας, της Σερβίας, της πΓΔΜ και της Ουγγαρίας και τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας:

Κοινή Διακήρυξη για την Ενίσχυση της Ενεργειακής Συνεργασίας

Εμείς, οι εκπρόσωποι των Συμμετεχόντων Κρατών, Volkan Bozkır, Ivica Dačić, Νίκος Κοτζιάς, Nikola Poposki και Péter Szijjártó, συναντηθήκαμε στη Βουδαπέστη, την 7η Απριλίου 2015.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι η συνεργασία για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού θα συμβάλλει στις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των χωρών μας και την ευημερία των πολιτών,

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της εξασφάλισης αξιόπιστων, απρόσκοπτων και οικονομικά προσιτών ενεργειακών πηγών - κυρίως φυσικού αερίου – για τους πολίτες και τις βιομηχανίες των χωρών μας, καθώς και της προσέλκυσης επενδύσεων στις χώρες μας προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της οικονομίας και της απασχόλησης,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το ρόλο των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ανάπτυξη έργων υποδομής στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο την επίτευξη ενός επιπέδου διαφοροποίησης ανάλογο με αυτό της Δυτικής Ευρώπης, κάτι που με τη σειρά του θα συνέβαλε σημαντικά στη συνολική ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, η οποία πρέπει να αποτελέσει κοινή ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι σήμερα υλοποιούνται ή σχεδιάζονται για το μέλλον πολλά έργα υποδομής φυσικού αερίου προκειμένου να βελτιωθεί ο εφοδιασμός φυσικού αερίου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ με το στόχο μας για αύξηση των διασυνδέσεων μεταξύ των συστημάτων φυσικού αερίου των χωρών μας,

Εκφράσαμε τη στήριξή μας υπέρ της δημιουργίας μιας εμπορικά βιώσιμης επιλογής διαφοροποίησης των οδών και των πηγών για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τη Δημοκρατία της Τουρκίας, μέσω των εδαφών των χωρών μας, στις χώρες της Κεντρικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και σε άλλες χώρες, το οποίο θα επιτρέψει στα Συμμετέχοντα Κράτη :

•    Να στηρίξουν τις ενεργειακές αγορές της Τουρκίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Συμβαλλόμενων Μερών στη Συνθήκη της Ενεργειακής Κοινότητας μέσω του Νοτίου Διαδρόμου Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

•    Να αναπτύξουν νέες δυνατότητες για την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη μέσω της διασύνδεσης των υποδομών φυσικού αερίου των χωρών μας με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

•    Να υποδεχτούν με συνεργατικό πνεύμα και άλλες χώρες της περιοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτές τις προσπάθειες

•    Να βελτιώσουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου με στόχο τη διευκόλυνση των συναλλαγών, την επίτευξη εποχικής εξισορρόπησης και την αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού σε περίπτωση διαταραχής της παροχής αερίου.

Συμφωνήθηκε ότι μέσω της εν λόγω Διακήρυξης εκφράζεται μόνο η πολιτική πρόθεση και ότι χρειάζεται περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων και διάλογος επί συγκεκριμένων ζητημάτων μεταξύ των αντίστοιχων Συμμετεχόντων Κρατών καθώς και με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.