Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021
greek english french
Αρχική arrow Το Υπουργείο arrow Εποπτευόμενοι Οργανισμοί

Εποπτευόμενοι Οργανισμοί

1. Φορείς εντός Δημοσίου τομέα

Α. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας
(συντρέχουσα εποπτεία με Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)

2. Φορείς εκτός Δημοσίου τομέα

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

1. Ίδρυμα Αποκατάστασης Ομογενών εξ Αλβανίας

2. Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου (ΔΙ.ΚΕ.Μ.Ε.Π.)
(διεθνής περιφερειακός οργανισμός)

3. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Προαγωγής της Ανθρωπιστικής Παιδείας (κοινωφελές ίδρυμα, συντρέχουσα εποπτεία με Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)

4. Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας (κοινωφελές ίδρυμα, οργανισμός της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, συντρέχουσα εποπτεία με Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού)

Σημείωση: Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το Ειδικό Μητρώο των οποίων τηρεί η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του ΥΠΕΞ.