Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019
greek english french
Αρχική arrow Το Υπουργείο arrow Εποπτευόμενοι Οργανισμοί arrow Φορείς εντός Δημοσίου Tομέα arrow Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας

Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών ΒενετίαςΙνστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας

Το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας ιδρύθηκε το 1951 ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Το Ινστιτούτο υπάγεται στην γενική εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών και όσον αφορά στην μορφωτική και εκπαιδευτική δραστηριότητά του στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας (Νόμος 4515/2017, ΦΕΚ Α΄189/8.12.2017).

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προαγωγή των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο, μεταξύ άλλων, (i) αναδεικνύει τις εν γένει ιστορικές φιλολογικές και άλλες συναφείς πτυχές του Ελληνικού Πολιτισμού, κατά τους Βυζαντινούς και Μεταβυζαντινούς χρόνους, (ii) διαχειρίζεται το χαρτώο, αναλογικό και ψηφιακό αρχειακό υλικό και (iii) προβαίνει σε διεθνείς εκδοτικές δραστηριότητες.

Το Ινστιτούτο Βενετίας, είναι ιδιοκτήτης σημαντικής περιουσίας, ακινήτου και κινητής. Στην περιουσία αυτή περιλαμβάνονται ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου, το Μουσείο του Ινστιτούτου και η Φλαγγίνειος Σχολή. Επίσης, το Ινστιτούτο έχει στην κυριότητά 300 περίπου εικόνες, μεταξύ των οποίων τρεις Παλαιολόγειες, περί τα 250 αντικείμενα και σκεύη λατρείας, το Αρχείο του Ελληνισμού Βενετίας (1498-1953), καθώς και συλλογή χειρογράφων. Εξαιρετικά δείγματα της Συλλογής αυτής αποτελούν η "Μυθιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου", βυζαντινό χειρόγραφο με μικρογραφίες, η Συλλογή Μουσικών Βυζαντινών Χειρογράφων, καθώς και Πατριαρχικά έγγραφα του 16ου αιώνα.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019