Κυριακή, 26 Μαΐου 2019
greek english french

Συνεδρία της 1.6.2006

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2006

1. Σχέσεις Τουρκίας - ΕΕ
2. Βαλκάνια
3. Ιράν