Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019
greek english french

Συνεδρία της 18.1.2007

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2007

1. Ένταξη Ρουμανίας και Βουλγαρίας στην ΕΕ
2. Βουλευτικές εκλογές στη Σερβία
3. Κοσσυφοπέδιο