Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018
greek english french

Συνεδρίαση της 04.05.2015

Τρίτη, 05 Μάιος 2015

Θεματα

- ελληνοτουρκικές σχέσεις

- λειτουργία της Ελληνικής Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών

- συμμετοχή της Ελλάδας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (UNIDO).