Σάββατο, 21 Απριλίου 2018
greek english french
Αρχική arrow Εξωτερική Πολιτική arrow Η Ελλάδα στην ΕΕ arrow Διαπεριφερειακή Συνεργασία

Διαπεριφερειακή Συνεργασία


Η Ένωση για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) αποτελεί το νέο θεσμικό πλαίσιο της ευρω-μεσογειακής συνεργασίας, που υιοθετήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής των Παρισίων (13.7.2008). Πρόκειται, κατ’ ουσίαν, για μετεξέλιξη της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, σε ένα νέο σχήμα, με τη συμμετοχή των 28 κρατών μελών Ε.Ε. και 15 χωρών της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, το οποίο προβλέπει την ενίσχυση της συμμετοχής των μεσογειακών εταίρων και δίνει έμφαση στην υλοποίηση περιφερειακών προγραμμάτων, με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, αλλά και άμεσο πρακτικό όφελος για τους λαούς της Μεσογείου. Ως πολιτική της Ε.Ε. ανήκει στη Νότια Διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Αποτελεί το μοναδικό σχήμα στο οποίο μετέχουν όλες οι χώρες της περιοχής και ως βασικό στόχο έχει την υλοποίηση προγραμμάτων.

Κατ’ εξοχήν νεωτεριστικό στοιχείο του ανωτέρω σχήματος αποτελεί η σύσταση Γραμματείας, με κύρια αρμοδιότητα την προώθηση των περιφερειακών προγραμμάτων, με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, του οποίου η κινητοποίηση βρίσκεται στο επίκεντρο της δημιουργίας της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

Η Ελλάδα στήριξε, εξ αρχής, τη δημιουργία της Ένωσης για τη Μεσόγειο και επιδίωξε την συμμετοχή της στη Γραμματεία της. Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι τις 31.5.2013, η Ελλάδα κατείχε το χαρτοφυλάκιο του αρμόδιου για την Ενέργεια Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.

Η χώρα μας φιλοξένησε την Υπουργική Σύνοδο για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή (Αθήνα, 13.5.2014). Κατά το παρελθόν έτος, η Συμπροεδρία της ΕγΜ προέβη σε σύγκληση Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕγΜ  στη Βαρκελώνη (26.11.2015). Πρόκειται για την πρώτη του είδους της από το 2008. Σε συνέχεια αυτής, πραγματοποιήθηκε Υπουργική Σύνοδος για την Περιφερειακή Συνεργασία και Σχεδιασμό (Ιορδανία, 2.6.2016). Προγραμματίζεται επίσης και Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών (τύπου Βαρκελώνης), για τον προσεχή Νοέμβριο στην Ιορδανία.

Από πλευράς μας, υποστηρίζουμε τον πολιτικό διάλογο στο πλαίσιο της ΕγΜ και την εστίαση των Υπουργικών Συνόδων σε τομείς προτεραιότητας με σαφή προστιθέμενη αξία, όπως η νεολαία και η απασχόληση.

Επισημαίνεται η απόφαση της χώρας μας να διατηρήσει τις εισφορές της προς τη Γραμματεία της ΕγΜ και προς το Ευρω-μεσογειακό Ίδρυμα Anna Lindh για το Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών.

Πρόσφατα το Ίδρυμα Anna Lindh και ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την υλοποίηση προγράμματος στην πόλη, με αντικείμενο την ενίσχυση της νεολαίας μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

ufm

Συνάντηση Εμπλεκομένων Φορέων για τη Γαλάζια Οικονομία
"Towards a Roadmap for Blue Investment and Jobs in the Mediterranean"(Αθήνα, 27/05/2015)

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 08 Αύγουστος 2016