Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019
greek english french
Αρχική arrow Εξωτερική Πολιτική arrow Η Ελλάδα στην ΕΕ arrow Διαπεριφερειακή Συνεργασία

Διαπεριφερειακή Συνεργασία


Η Ένωση για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) αποτελεί το νέο θεσμικό πλαίσιο της Eυρω-μεσογειακής συνεργασίας. Ιδρύθηκε με τη Σύνοδο Κορυφής των Παρισίων (13.7.2008), προβλέπει την ενίσχυση της συμμετοχής των μεσογειακών εταίρων και δίδει έμφαση στην υλοποίηση περιφερειακών προγραμμάτων, με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, αλλά και άμεσο πρακτικό όφελος για τους λαούς της Μεσογείου. Πρόκειται, κατ’ ουσίαν, για μετεξέλιξη της Διαδικασίας της Βαρκελώνης σε ένα νέο σχήμα, όπου μετέχουν τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ε.Υ.Ε.Δ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης). και οι Αίγυπτος, Αλβανία, Αλγερία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ιορδανία, Ισραήλ, Λίβανος, Μαρόκο, Μαυριτανία, Μαυροβούνιο, Μονακό, Συρία, Τουρκία, Τυνησία και η Παλαιστινιακή Αρχή. Μετέχει επίσης και η Λιβύη ως παρατηρητής. Ως πολιτική της Ε.Ε. ανήκει στη Νότια Διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Αποτελεί το μοναδικό σχήμα στο οποίο μετέχουν όλες οι χώρες της περιοχής και ως βασικό στόχο έχει την υλοποίηση προγραμμάτων.

Κατ’ εξοχήν νεωτεριστικό στοιχείο του ανωτέρω σχήματος αποτελεί η σύσταση Γραμματείας, με κύρια αρμοδιότητα την προώθηση των περιφερειακών προγραμμάτων, με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, του οποίου η κινητοποίηση βρίσκεται στο επίκεντρο της δημιουργίας της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

Η Ελλάδα υποστήριξε, εξ αρχής, τη δημιουργία της Ένωσης για τη Μεσόγειο και επιδίωξε την συμμετοχή στη Γραμματεία της. Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι τις 31.5.2013, η Ελλάδα κατείχε το χαρτοφυλάκιο του αρμόδιου για την Ενέργεια Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.

Στο πλαίσιο της ΈγΜ, η χώρα μας φιλοξένησε την Υπουργική Σύνοδο για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή (Αθήνα, 13/5/2014).

Η Συμπροεδρία της ΕγΜ προέβη στη σύγκληση της 1ης Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕγΜ (Περιφερειακό Forum) στις 26.11.2015 στη Βαρκελώνη, ενώ τo 2ο Περιφερειακό Forum έλαβε χώρα στις 23-24.1.2017, και πάλι στη Βαρκελώνη, με θέμα «Η Μεσόγειος σε δράση: Η νεολαία ως παράγοντας σταθερότητας και ανάπτυξης».

Σε συνέχεια της Υπουργικής Συνόδου της Βαρκελώνης πραγματοποιήθηκε η Υπουργική Σύνοδος για την Περιφερειακή Συνεργασία και Σχεδιασμό (Ιορδανία, 2.6.2016), όπου υιοθετήθηκε Δήλωση για την ανάγκη ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας στο μεσογειακό χώρο και μάλιστα σε συνάρτηση με τις αρχές της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

Κατά την τελευταία τριετία έχουν  πραγματοποιηθεί  και άλλες Υπουργικές Σύνοδοι στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, της απασχόλησης, της θέσης των γυναικών στην κοινωνία, της αστικής ανάπτυξης, της ενέργειας, της διαχείρισης υδάτων και του εμπορίου.

Η Ελλάδα υποστηρίζει τον πολιτικό διάλογο στο πλαίσιο της ΕγΜ και την εστίαση των Υπουργικών Συνόδων σε τομείς προτεραιότητας με σαφή προστιθέμενη αξία, όπως η νεολαία και η απασχόληση.

Πέραν της πολιτικής συνεργασίας, ενδιαφέρουσα πτυχή της ΕγΜ αποτελεί η δυνατότητα προώθησης κοινών περιφερειακών έργων, υπό την αιγίδα του εν λόγω Οργανισμού, με διευκόλυνση εξασφάλισης πηγών χρηματοδότησής τους.

Το Ίδρυμα Anna Lindh

Το Ίδρυμα Anna Lindh για τον Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών είναι ένας διακυβερνητικός θεσμός, στον οποίο συμμετέχουν οι χώρες της ΈγΜ.

Το Ίδρυμα και ο Δήμος Θεσσαλονίκης  υπέγραψαν  στις 11.2.2015 Μνημόνιο Συνεργασίας για την υλοποίηση προγράμματος στην πόλη, με αντικείμενο την ενίσχυση της νεολαίας μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο του MED Forum του Ιδρύματος Αnna Lindh, που πραγματοποιήθηκε στις  25.11.2016 στη Βαλέττα, καθορίστηκε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνοχής και συνδεσιμότητας  για την περίοδο έως το 2025, εστιαζόμενη σε θέματα νεολαίας, διαλόγου βορρά-νότου, βελτίωσης του περιβάλλοντος, αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και στην προσπάθεια αναζήτησης από  κοινού προσεγγίσεων  και λύσεων για τα προβλήματα της Μεσογείου. Τα αποτελέσματα του εν λόγω ΜΕD Forum αναμένεται να έχουν αντίκτυπο σε 13 χώρες της Μεσογείου επί ποικίλων θεμάτων που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, την επιστήμη, την εκπαίδευση της νεολαίας, το  μεταναστευτικό, την οικονομική κατάσταση και την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης.

ufm

Συνάντηση Εμπλεκομένων Φορέων για τη Γαλάζια Οικονομία
"Towards a Roadmap for Blue Investment and Jobs in the Mediterranean"(Αθήνα, 27/05/2015)

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018