Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018
greek english french

Εμπορική Πολιτική της ΕΕ

Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP)

Κεντρικό θέμα στις σχέσεις Ε.Ε.-Η.Π.Α. αποτελούν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), η οποία έχει προβλεφθεί ρητώς από το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Compact for Growth and Jobs, Παράρτημα Συμπερασμάτων Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 28-29.7.2012).

Σύμφωνα με ανεξάρτητες οικονομικές μελέτες, εκτιμάται ότι η πλήρης εφαρμογή μιας περιεκτικής και φιλόδοξης Συμφωνίας θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών της Ε.Ε. προς τις Η.Π.Α. μέχρι και κατά 28%, αυξάνοντας τη συνολική αξία των εξαγωγών της Ε.Ε. προς τις Η.Π.Α. κατά 187 δις ευρώ ετησίως. Εκτιμάται ότι η οικονομία της Ε.Ε. θα μπορούσε να επωφεληθεί κατά 120 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αντιστοίχως, η οικονομία των Η.Π.Α. θα έχει ένα επιπρόσθετο κέρδος της τάξεως των 95 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί δεκατέσσερις (14) γύροι διαπραγματεύσεων, με περιορισμένα ωστόσο αποτελέσματα, ενώ πρόσφατα άρχισαν να υφίστανται «ενοποιημένα κείμενα» επί διαφόρων Κεφαλαίων της υπό διαπραγμάτευση Συμφωνίας. Ωστόσο, σε άλλα Κεφάλαια οι δύο πλευρές ακόμα συζητούν τις εκατέρωθεν προτάσεις.

Η ΤΤΙP δεν αποβλέπει τόσο στη μείωση/εξάλειψη των δασμών, οι οποίοι είναι ήδη χαμηλοί, όσο στη μείωση/εξάλειψη των μη δασμολογικών εμποδίων και συναφών κανονιστικών ρυθμίσεων, στη μείωση του διοικητικού κόστους και στην απελευθέρωση του εμπορίου Υπηρεσιών και Δημοσίων Προμηθειών. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών αφορούν σε τρείς πυλώνες: α) πρόσβαση στην αγορά, β) εναρμόνιση κανονιστικού πλαισίου (regulatory coherence) και γ) εμπορικοί κανόνες σε ζητήματα υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, βιώσιμης ανάπτυξης και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η Ελλάδα θεωρεί ότι η εν λόγω Συμφωνία θα μπορούσε να συμβάλει, μέσω της αύξησης του εμπορίου και των επενδύσεων, στην ανάπτυξη εκατέρωθεν του Ατλαντικού, στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων και των επιχειρήσεων, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό ότι στους στόχους της περιλαμβάνεται η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος, των εργαζομένων και των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων με τις Η.Π.Α. για τη σύναψη της ΤΤΙΡ, η Ελλάδα επιδιώκει τη διαφύλαξη του δικαιώματος των κυβερνήσεων να νομοθετούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον (right to regulate), την ενισχυμένη προστασία των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε), την απελευθέρωση των ναυτιλιακών υπηρεσιών και τη σύσταση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ ιδιωτών επενδυτών και κράτους (ISDS) επί τη βάσει της πρότασης της Επιτροπής για σύσταση νέου δικαιοδοτικού μηχανισμού (Δικαστήριο).Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 02 Αύγουστος 2016