Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019
greek english french
Αρχική arrow Εξωτερική Πολιτική arrow Η Ελλάδα στην ΕΕ arrow Ενιαία Αγορά - Τομεακές Πολιτικές

Ενιαία Αγορά - Τομεακές Πολιτικές

Ενιαία Αγορά

Η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, η οποία αποτελεί τον κύριο μοχλό οικονομικής ευημερίας για τους ευρωπαίους πολίτες, παραμένει υψηλή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα Στρατηγική για την Ενιαία Αγορά, που παρουσιάσθηκε το 2015,  προβλέπει βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση με τη χρήση εργαλείων όπως τα χρηματοδοτικό πρόγραμμα Horizon 2020, το πρόγραμμα της ΕΕ για την Ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (COSME) και την Πρωτοβουλία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SΜΕ Ιnitiative), ενώ περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που μειώνουν το κόστος εγγραφής, απλουστεύουν το διοικητικό άχθος και τη νομοθεσία  και ενισχύουν την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις μέσω μιας ενιαίας ψηφιακής πύλης εισόδου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των  επιχειρήσεων και των επαγγελματιών και στη βελτίωση της πρόσβασης στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει δρομολογηθεί   νομοθετική πρωτοβουλία για την εισαγωγή της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Υπηρεσιών» για τους παρόχους υπηρεσιών, που θέλουν πρόσβαση σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές ενώ, όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών, θα ενισχυθεί η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, προκειμένου να ανοίξουν περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, που επιζητούν να επεκταθούν διασυνοριακά. Επιπλέον, θα βελτιωθεί το Ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης, με εκσυγχρονισμό του τρόπου παραγωγής των προτύπων (standards) στην Ευρώπη.

Η χώρα μας θεωρεί ότι η νέα Στρατηγική της Ενιαίας Αγοράς αντιπροσωπεύει μία ευκαιρία για την απελευθέρωση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού της Ενιαίας Αγοράς και εργάζεται στα πλαίσια του Συμβουλίου, ώστε να προχωρήσουν οι σχετικές νομοθετικές  πρωτοβουλίες το ταχύτερo δυνατόν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον κάτωθι σύνδεσμο:

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018