Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019
greek english french
Αρχική arrow Εξωτερική Πολιτική arrow Η Ελλάδα στην ΕΕ arrow Ευρωπαϊκή Στρατηγική Θαλάσσιας Ασφάλειας

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Θαλάσσιας Ασφάλειας

Η υιοθέτηση του τελικού κειμένου της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Θαλάσσιας Ασφάλειας (24/6/2014) καταγράφεται ως μία μεγάλη επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας (α΄ εξάμηνο 2014), διότι διευρύνθηκε ο ορισμός της θαλάσσιας ασφάλειας, καλύπτοντας,  πέραν της αμυντικής διάστασης,  και άλλες πτυχές όπως η ανάπτυξη, η απασχόληση και η ενεργειακή ασφάλεια. Η Στρατηγική καλύπτει τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές πτυχές της θαλάσσιας ασφάλειας της ΕΕ, έχοντας μία διατομεακή προσέγγιση, με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ασφάλειας και την προώθηση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, καθώς και των κρατών-μελών της, στη θάλασσα.  

Η Ιταλική Προεδρία (β΄ εξάμηνο 2014) συνέχισε το έργο της Ελληνικής Προεδρίας  και ως εκ τούτου υιοθετήθηκε στις 16/12/2014 το Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση της Στρατηγικής. Όσον αφορά το Σχέδιο Δράσης, η χώρα μας υποστηρίζει ότι απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες για την εφαρμογή του και υποστηρίζει πλήρως πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί υπό μορφή συνεργατικών σχημάτων. Επίσης, η Ελλάδα αποδίδει μεγάλη σημασία σε πρωτοβουλίες που παρέχουν βοήθεια σε ναυτικούς, θύματα πειρατείας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής, και ενισχύουν γενικότερα την ασφάλεια των πλοίων.   

Τέλος, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) διενεργούν τακτικές ασκήσεις αξιολόγησης της ΕΕ ως συνόλου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον κάτωθι σύνδεσμο:   
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime-security/index_en.htm

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018