Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019
greek english french
Αρχική arrow Εξωτερική Πολιτική arrow Η Ελλάδα στην ΕΕ arrow Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του ΥΠΕΞ

Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του ΥΠΕΞ

Το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του ΥΠΕΞ είναι αρμόδιο για:

α) Την παρακολούθηση των Συνόδων της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

β) Την παρακολούθηση των εργασιών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, κλπ) με έμφαση στα θέματα ειδικότερου ελληνικού ενδιαφέροντος.

γ) Την παρακολούθηση των εργασιών των Μικτών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (με Τουρκία, ΠΓΔΜ, κλπ) και των Διακοινοβουλευτικών Αντιπροσωπειών για τις Σχέσεις με Τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Ρωσία, ΝΑ Ευρώπη, κλπ).

δ) Την παρακολούθηση ειδικότερων Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συστήνονται για συγκεκριμένα θέματα με περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, όπως Προσωρινές Επιτροπές (π.χ. για την κλιματική αλλαγή) και Προσωρινές Εξεταστικές Επιτροπές.

ε) Την παρακολούθηση προφορικών και γραπτών ερωτήσεων προς το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

στ) Την ενημέρωση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, προφορικά ή γραπτά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και τα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, επί των θεμάτων που συζητούνται στην Ολομέλεια και τις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με έμφαση στα θέματα ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος.

ζ) Την ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, των Διπλωματικών Αρχών του εξωτερικού και των άλλων Υπουργείων για τα θέματα που συζητούνται στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

η) Την παρακολούθηση των θεσμικών θεμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ειδικότερα των θεμάτων που αφορούν το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ενίσχυση του ρόλου και των εξουσιών του στα πλαίσια της νέας Συνθήκης, σύνθεση και αριθμός των εδρών του, καθεστώς ευρωβουλευτών, δημιουργία ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, θέματα σχετικά με τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών).

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013