Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019
greek english french
Αρχική arrow Εξωτερική Πολιτική arrow Η Ελλάδα στην ΕΕ arrow Κρίση χρέους της Ευρωζώνης / Εμβάθυνση ΟΝΕ

Κρίση χρέους της Ευρωζώνης / Εμβάθυνση ΟΝΕ


Η εμβάθυνση της ΟΝΕ, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης,  αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίλυση της κρίσης χρέους. Το ζήτημα της εμβάθυνσης της ΟΝΕ απασχόλησε πρόσφατα τους αρχηγούς κρατών στη Σύνοδο τους της 18ης Οκτωβρίου 2018, όπου επιβεβαιώθηκε ότι τον Δεκέμβριο 2018 θα πρέπει να ληφθούν συλλογικά μέτρα για την αναμόρφωση της ΟΝΕ, τα οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την δημιουργία δικτύου ασφαλείας ως προς το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, την μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, αλλά και την θέσπιση Ευρωπαϊκού Σχήματος Ασφάλισης Καταθέσεων.

Από ελληνικής πλευράς, επιδιώκεται η εξισορρόπηση μέτρων μείωσης του κινδύνου οικονομικών αναταράξεων στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης, με μέτρα δίκαιου καταμερισμού των κινδύνων μεταξύ των κρατών-μελών. Η θέσπιση του Μηχανισμού Ασφάλισης Καταθέσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί σημαντικό μέτρο στην κατεύθυνση του δίκαιου καταμερισμού των κινδύνων.

Παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις ορισμένων κρατών-μελών με περιοριστική προσέγγιση στο ζήτημα, έχει επιτευχθεί η έναρξη πολιτικής συζήτησης για το θέμα αυτό. Έτσι, όταν τελικώς επιτευχθεί η θέσπιση του εν λόγω μηχανισμού, η λειτουργία της ΟΝΕ θα έχει κάνει ένα σαφές βήμα προς τη δικαιότερη κατανομή των κινδύνων.


Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2018