Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019
greek english french

Μέλλον της Ευρώπης

Την ώρα που η Ελλάδα επιστρέφει στην κανονικότητα, χρειάζεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για το Μέλλον της Ευρώπης και μέτρα για την οικοδόμηση της Ευρώπης που θέλουμε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28ης  και 29ης Ιουνίου 2018, έδειξε για άλλη μία φορά ότι η Μετανάστευση παραμένει μείζον θέμα, που έχει θέσει σε δοκιμασία την ενότητα της ΕΕ και την ικανότητά της να ανταποκριθεί σε ένα διεθνές πρόβλημα με τρόπο που αφενός να είναι συμβατός με τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της ΕΕ και αφετέρου να μην αμφισβητεί τις σχετικές πρόνοιες του διεθνούς δικαίου. Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται ότι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, από αρχικά κυρίαρχο θέμα, ύστερα μάλιστα και από την Γάλλο-γερμανική συμφωνία της 19ης Ιουνίου 2018 για τον οδικό χάρτη εμβάθυνσης της ΟΝΕ, τείνει να υποβαθμισθεί.

Εμβάθυνση ΟΝΕ και Μέλλον Ευρώπης

Στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρώ της 29ης Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο της Ατζέντας των Ηγετών (ΕΕ 27 κμ), οι ηγέτες συμφώνησαν ότι ο ΕΜΣ (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας) θα αποτελέσει κοινό «δίχτυ ασφαλείας» του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης, του χρηματοδοτικού δηλαδή σκέλους της Τραπεζικής Ένωσης.  Τα χαρακτηριστικά του «διχτυού ασφαλείας» του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης θα καθορισθούν από το Eurogroup περί τα τέλη του έτους.  Διαφαίνεται, ωστόσο, ότι το μέγεθος του «διχτυού ασφαλείας» θα κινείται μεταξύ 55 και 60 δισ. ευρώ (όπως δηλαδή και το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης) και θα λειτουργήσει μεταξύ    2021 -2024.

Στο πλαίσιο της Ατζέντας των Ηγετών, η Σύνοδος Κορυφής του Ευρώ της 29ης Ιουνίου 2018, αποφάσισε ότι για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, οι συν-νομοθέτες θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις πριν το τέλος του έτους, στη βάση οδικού χάρτη, που θα προβλέπει την έναρξη των πολιτικών διαπραγματεύσεων για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων.

Η Ελλάδα τονίζει ότι το  Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων, αποτελεί σημαντικό μέτρο για τον καταμερισμό των κινδύνων της Τραπεζικής Ένωσης. Υποστηρίζει, επίσης, την    έναρξη των πολιτικών διαπραγματεύσεων για το θέμα αυτό υπογραμμίζοντας την σημασία εξισορρόπησης των μέτρων μείωσης με τα μέτρα καταμερισμού των κινδύνων του τραπεζικού πακέτου.

Επίσης, η Σύνοδος Κορυφής του Ευρώ, αποφάσισε ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα χρησιμοποιηθεί ως κοινό  «δίχτυ ασφαλείας» για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ασφάλισης Καταθέσεων και το Κοινό Ταμείο Εξυγίανσης.

Νέο ΠΔΠ και Μέλλον Ευρώπης

Οι συζητήσεις για το Μέλλον της Ευρώπης συνδέονται με αυτές που αφορούν τη μορφή και το περιεχόμενο του νέου ΠΔΠ (Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου), τόσο για λόγους χρονικής σύμπτωσης όσο και για λόγους ουσίας.  Ενόψει της λήξης του τρέχοντος πλαισίου, στα τέλη του 2020, οι αποφάσεις για τον, μετά το έτος αυτό, πολυετή προϋπολογισμό, πρέπει να ληφθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα μέσα στο 2019, και αν αυτό είναι δυνατόν πριν τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019. Οι δύο αυτές κατηγορίες συνδέονται και ως προς την ουσία, δεδομένου ότι οι πολιτικές που πρόκειται να καθορίσουν την μελλοντική πορεία της Ευρώπης θα εξαρτηθούν από το περιεχόμενο των αποφάσεων ως προς τις χρηματοδοτικές δυνατότητες της Ευρώπης στο Μέλλον.

Ήδη, η Επιτροπή έχει υποβάλει, από τις αρχές Μαΐου, τις οριζόντιες προτάσεις της και σειρά τομεακών προτάσεων. Το ύψος του ΠΔΠ 2021-2027 σύμφωνα με την Επιτροπή αυξάνεται ως ποσοστό, από 1% σε 1,11% του ΑΕΕ της ΕΕ των 27 πλέον κ-μ, και όχι των 28, ως αποτέλεσμα του BREXIT .  Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται ούτε για αναλογική αύξηση του ΠΔΠ, ούτε για αύξηση των δαπανών του ΠΔΠ σε απόλυτους όρους.  Η προτεινόμενη από την Επιτροπή ενσωμάτωση του ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης) στο ΠΔΠ, το οποίο μέχρι και το τρέχον πλαίσιο λειτουργεί εκτός αυτού, μειώνει τις δαπάνες κατά 30 δις ευρώ περίπου για το σύνολο της επταετίας, εξισώνοντας  το ύψος των δαπανών μεταξύ τρέχοντος και νέου πλαισίου. Εάν, επίσης, ληφθούν υπόψη το κόστος της δημοσιονομικής ικανότητας της ευρωζώνης και οι αυξήσεις στις κατηγορίες δαπανών -εκτός Γεωργίας και Συνοχής- για τις οποίες το ύψος των δαπανών μειώνεται κατά 5% και 7% αντίστοιχα- τότε δημιουργείται «έλλειμμα», που μπορεί να καλυφθεί με αύξηση των εσόδων  ή μείωση των δαπανών των ανωτέρω δύο κρίσιμων για την Ελλάδα παραδοσιακών πολιτικών ή συνδυασμό των δύο.

Από την πλευρά μας, υποστηρίζουμε ότι η αντιμετώπιση των «ελλειμμάτων» που προαναφέρθηκαν, στα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η δημοσιονομική επίπτωση του BREXIT (10-14 δις ευρώ ετησίως), θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της αύξησης των εσόδων του Προϋπολογισμού.  Αύξηση δηλαδή εσόδων, μέσω και της δημιουργίας  νέων ίδιων πόρων, ουδέτερου δημοσιονομικού χαρακτήρα (π.χ. φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, φόρος επί των εταιρειών του διαδικτύου ή και πράσινου χαρακτήρα νέος ίδιος πόρος).

Ήδη, με την έναρξη της αυστριακής Προεδρίας, κυκλοφόρησε το πρώτο σχέδιο «Διαπραγματευτικού Πακέτου». Το «Πακέτο» αυτό, το οποίο καλύπτει το σύνολο των πτυχών του ΠΔΠ, θα αποτελέσει την βάση της τελικής συμφωνίας, μετά τις αναθεωρήσεις που θα υποστεί ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018
Συμφωνία των Πρεσπών - Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα πολιτών
Επιστημονική Ημερίδα/Συμφωνία των Πρεσπών: Νομικά Ζητήματα
Η Συμφωνία των Πρεσπών
(το κείμενο)
Τhe Prespa Agreement
(the official text)
Climate Change Impacts on Cultural Heritage
International Conference
June 21-22, 2019
Work and Holiday Visa
Work and Holiday Visa
η Ευρώπη σου Εθνική Έκθεση Διαβούλευσης για το μέλλον της Ευρώπης
Εθνική Έκθεση
Δημόσιοι Διαγωνισμοί Διαύγεια: Υπουργείο Εξωτερικών - Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο
Golden Visa Programme
Europe Day
Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece
Ελληνική Κυβέρνηση

Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube Τελευταία νέα σε RSS