Κυριακή, 18 Απριλίου 2021
greek english french

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)

ΟΗΕΟργανισμός Ηνωμένων Εθνών Ο ΟΗΕ ιδρύθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1945 και αριθμεί σήμερα 193 κράτη-μέλη. Βασικοί σκοποί του Οργανισμού είναι η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, η ανάπτυξη, καθώς και η συνεργασία μεταξύ των Εθνών για την επίλυση διεθνών κρίσεων  και την προώθηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το έργο που έχει επιτελέσει και συνεχίζει να επιτελεί ο ΟΗΕ και στους τρεις αυτούς τομείς είναι πολύ σημαντικό. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας αποτελούν οι Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών, που σήμερα ανέρχονται σε 14.

Συνοπτικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι, από την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέχρι την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών καταστροφών, από την διαχείριση κρίσεων μέχρι τις παγκόσμιες συμφωνίες αφοπλισμού, και από την προστασία του περιβάλλοντος έως τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας, τα Ηνωμένα Έθνη αγγίζουν την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη.

Το εύρος δράσης του Οργανισμού επεκτείνεται διαρκώς, με στόχο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά νέες προκλήσεις (π.χ. εξάπλωση επιδημιών). Προκειμένου ο ΟΗΕ να καταστεί περισσότερο ευέλικτος και αποτελεσματικός, ιδιαίτερα κατά την άσκηση προληπτικής διπλωματίας, καθώς και για να αντικατοπτρίζει ακριβέστερα τη σύγχρονη πολιτικοοικονομική πραγματικότητα, συζητείται στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών η μεταρρύθμιση του Οργανισμού, την οποία η Ελλάδα υποστηρίζει.

H 74η Γενική Συνέλευση διεξάγεται εν μέσω σημαντικών προκλήσεων (όπως οι άνευ προηγουμένου μεταναστευτικές ροές και ο διεθνής αγώνας κατά της τρομοκρατίας), οι οποίες δοκιμάζουν την αντοχή του διεθνούς συστήματος. Η Ελλάδα θεωρεί ότι χρειαζόμαστε την πολυμέρεια και τη συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά συνέπεια χρειαζόμαστε τον ΟΗΕ περισσότερο παρά ποτέ στην προσπάθεια για υπέρβαση της παγκόσμιας αστάθειας.
Τα Ηνωμένα Έθνη καλούνται να επιβεβαιώσουν τον ηγετικό τους ρόλο στην προώθηση υλοποίησης των Αναπτυξιακών Στόχων της Agenda 2030. Η Ελλάδα συμμετέχει, σε συντονισμό με τους εταίρους της ΕΕ, στις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη της διασύνδεσης μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης. Η επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της ελληνικής πολιτικής. Η Ελλάδα επιδιώκει την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων για το Κλίμα και στηρίζει πλήρως τις εν προκειμένω φιλόδοξες προσπάθειες της ΕΕ. Η Ελλάδα συμμετείχε ενεργά στην Συνάντηση Κορυφής Δράση για το Κλίμα που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Antonio Guterres στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου 2019. Κατά την διάρκεια της εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου στη Νέα Υόρκη, η Ελλάδα παρουσίασε σε Συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης την πρωτοβουλία της «Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά».

H Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των 51 ιδρυτικών μελών του ΟΗΕ. Η χώρα μας παραμένει πλήρως προσηλωμένη στα πανανθρώπινα ιδανικά του ΟΗΕ,  υποστηρίζει ενθέρμως τον Οργανισμό ως θεματοφύλακα της διεθνούς έννομης τάξης και συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του. Οι βασικοί άξονες της ελληνικής ενεργού παρουσίας στον Οργανισμό μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως: προώθηση δημοκρατικών αρχών διακυβέρνησης, ειρηνική επίλυση διαφορών, αυστηρή τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και απόλυτος σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ελλάδα εξελέγη ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2005-2006 και έχει θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για θέση μη μονίμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026.

70 years UN

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης Ηνωμένων Εθνών

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019